technolutions

Aplikacje

Archiwum

Modyfikacja powierzchni szkła za pomocą implantacji jonów

Badania folii

Parametry optyczne i wady układu optycznego

Nowe urządzenia Kolzer do wytwarzania trwałych powłok antybakteryjnych i antywirusowych

Badanie mechaniczne szkła

Analiza warstw za pomocą mikroskopów Leica

Badania tkanin

Badania paneli fotowoltaicznych

Badania szkła

Automatyczne badania dynamicznej topografii powierzchni

Jednorodne powłoki aktywne ogniw słonecznych

Nowe powłoki hybrydowe z borem

Zastosowanie elektroprzędzenia w inżynierii tkankowej

Zastosowanie elektroprzędzenia w filtracji

Inżynieria materiałowa i konserwacja sztuki

Procesy wytwarzania materiałów do zastosowań biomedycznych

Atomfab: wysokowydajne rozwiązanie ALD do zastosowań w mikroelektronice

Technologia ALD do zastosowań w powłokach antyrefleksyjnych

Nowa technologia trawienia grafenu

Wydłużenie żywotności materiałów dzięki powłokom ALD

Spektralna Elipsometria Odniesienia

Przestrzenne ALD wielkopowierzchniowe

Wzrost MoS2 i związane z nim dichalkogenki metali przejściowych 2D

ALD- technologia dla baterii litowo- jonowych

ALD- Atomic Layer Etching (ALE)

Badanie warstw natryskiwanych cieplnie

Badania materiałów kostnych

Porównanie metod badania grafenu oraz tlenku grafenu

Usprawnienie technologii oczyszczania wody

Przemysłowa pasywacja powierzchni ogniw słonecznych c-Si

Powłoki ALD dla micro i nanocząstek

Poprawa efektywności ogniw słonecznych CIGS poprzez warstwę ZnS (naniesioną ALD)

Nowo opracowany proces trawienia węgliku krzemu (SiC) dla produkcji urządzeń radiowych

Co naprawdę oznacza powiększenie 30 000:1?

Technolutions sp. z o. o.

Otolice 38

99-400 Łowicz

 

 

tel.: +48 606 440 718

e-mail: kontakt@technolutions.pl

Technolutions 2020 © wszelkie prawa zastrzeżone