Accurion

Mikroskop kąta Brewstera

det-ie-ultrabam-neu

ULTRABAM

ep4bam

EP4BAM

Potrzebujesz informacji?

Zostaw swój kontakt, odezwiemy się
ULTRABAM

Ultrabam jest mikroskopią kąta Brewstera zaprojektowaną dla interfejsu powietrze/ ciecz. Pozwala to na bezpośrednią wizualizację monowarstw Langmuir’a lub adsorbowanych warstw. Współpracuje również z podłożami dielektrycznymi jak szkło, kwarc lub podobnymi materiałami.Nanofilm_ultrabam łączy wysoką rozdzilczość z ostrością obrazów w czasie rzeczywistym. 

Wysoka ostrość obrazu w czasie rzeczywistym

Zaawansowana optyka pozwala otrzymać w pełni ostre obrazy na poziomie 20-35 klatek na sekundę. Wysokie możliwości aparatu i specyficzny algorytm kalibracji pozwala na pomiary ilościowe odbicia. Kinetyka adsorpcji i zmiana grubości może być monitorowana. Aparat zawiera zmotoryzowany analizator do wizualizacji optycznej anizotropii spowodowanej molekularną orientacją dalekiego zasięgu w monowarstwach.Potężne oprogramowanie sprawia, że pomiar jest łatwy i wygodny. Jako pełne rozwiązanie, system zawiera komputer, elektronikę i całe potrzebne oprogramowanie niezbędne do rozpoczęcia pomiaru. Nanofilm_ultrabam jest zaprojektowany jako mikroskop kąta Brewstera który nie może być rozbudowany do elipsometru.

Główne cechy

 • W pełni ostre obrazy w czasie rzeczywistym bez skanera
 • Rozdzielczość do 2 mikronów
 • Interfejs oprogramowania dla systemów głównych minimów
 • Rejestrator AVI
 • Zmienny kąt padania w zakresie od 52° do 57°
 • Duże pole widzenia
 • Nadaje się do obrazowania warstw anizotropowych
 • Pliki graficzne zawierają dane minimum (ciśnienie powierzchniowe, średnia powierzchnia molekularna, itp.)
EP4BAM

Nanofilm_ep4bam jest specjalnie skonfigurowaną platformą EP4 wykorzystującą techniki elipsometryczne. To świetne rozwiązanie do badania cienkich filmów które może być ulepszone do elipsometru obrazującego. System jest w pełni automatyczny i kontrolowany za pomocą komputera z zastosowaniem opatentowanego, silnikowego układu sterowania.

Nanofilm_ep4bam wyświetla obrazy próbki w czasie rzeczywistym na monitorze udostępniając odpowiednie funkcje przetwarzania obrazu. Skaner umożliwia uzyskiwanie obrazu z głębi pola i całkowicie wyostrzonego.Połączenie zielonego lasera o wysokiej mocy z doskonałymi obiektywami pozwala uzyskać rozdzielczość rzędu 1 mikrona, czyli w granicach ograniczenia optycznego detektora CCD.Oprogramowanie sprawia że pomiar jest łatwy i wygodny. Kompletne rozwiązanie zawiera: komputer, elektronikę i całe potrzebne do rozpoczęcia pomiaru oprogramowanie na posiadanej wannie albo na zintegrowanej wannie. Zintegrowana wanna jest opcją dodatkową i nie jest zawarta w standardowym zestawie.

Kluczowe cechy

 • Transformacja struktur wielowarstwowych do monowarstwy
 • Reakcja fotochemiczna (np. fotoizomeryzacja)
 • Warstwy LB na stałych strukturach
 • Wpływy oz różnym składzie przejściowym (przeciwjony) na strukturach jednowarstwowych
 • Polimery i inne materiały, które nie mogą być wykryte przez mikroskopię fluorescencyjną
 • Kinetyka adsorpcji
 • Polimeryzacja in-situ w monowarstwie
 • Rozdzielenie faz
 • Jakość i jednorodność warstw LB

Aplikacje

W budowie

Dodatkowe informacje

Mikroskopia kąta Brewstera (BAM)

Mikroskopia kąta Brewstera (BAM) stanowi jedną z podstawowych technik mikroskopowych stosowanych w celu bezpośredniej wizualizacji monowarstw na granicy faz powietrze-woda, ale może być użyty do obserwacji na granicy faz powietrze-szkło dla konkretnych warunków. Obserwacja domen powierzchniowych przy pomocy BAM nie wymaga stosowania barwników fluorescencyjnych, a tym samym ogranicza wpływ dodatkowej substancji na zachowanie fazowe monowarstwy. Z tego względu technika BAM jest obecnie rutynowo stosowana w celu uzupełnienia charakterystyki monowarstw Langmuira.

Mikroskop Kąta Brewstera wykorzystuje zasadę, że brak odbicia zachodzi tylko pod określonym kątem padania, gdy p-spolaryzowane światło przechodzi przez granicę faz powietrze-woda,. Ten kąt, zwany jest kątem Brewstera, określany jest przez prawo Snella i zależy od współczynników załamania materiałów w układzie.

Prawo Shnella: tanθ=n2/n1.

gdzie:

θ -kąt Brewstera w radianach

n1-współczynnik załamania światła powietrza

n2-współczynnik załamania światła wody

Wartość Kata Brewstera dla granicy faz powietrze-woda wynosi 53°, w takich warunkach zdjęcie powierzchni czystej wody będzie czarne. Dodanie substancji tworzącej warstwę na granicy faz powietrze-woda powoduje lokalną zmianę współczynnika załamania światła wody, w tym wypadku pewna część światła podlega odbiciu od powierzchni i tworzy obraz w mikroskopie. Wyświetlany obraz zawiera obszary o różnej jasności, określanej przez ilość poszczególnych cząsteczek i gęstość ich upakowania na całym obszarze próbkowania.

Przykłady zastosowania mikroskopii BAM

 • Określanie stanu monowarstwy
 • Obserwacja struktur trójwymiarowych
 • Detekcja przejść fazowych w obrębie monowarstwy oraz obserwacja zmian wielkości i kształtu domen fazy skondensowanej
 • Badanie separacji fazowej
 • Badanie organizacji cząsteczek w obrębie domen skondensowanych

Technolutions sp. z o. o.

Otolice 38

99-400 Łowicz

 

 

tel.: +48 606 440 718

e-mail: kontakt@technolutions.pl

Technolutions 2020 © wszelkie prawa zastrzeżone

badanie przyczepności powłok

Wyjątkowa oferta na zakup mikroskopu