Nasza oferta


W naszej ofercie znajdą Państwo urządzenia pozwalające na wyznaczenie właściwości materiałów takich jak: twardość, moduł Younga, praca plastyczna oraz sprężysta, pełzanie, odporność na kruche pękanie, odporność na ścieranie, adhezja, odporność na zarysowania, odporność na ścieranie w różnych warunkach (korozyjnych, próżniowych, środowisku  ciekłym, środowisku mieszaniny gazów):


Dodatkowe informacje


Twardość jest jedną z właściwości, których nie można jednoznacznie zdefiniować opierając się na znanych wielkościach fizycznych. Przez twardość rozumie się odporność na odkształcenie plastyczne materiału poddanego naciskowi określonego wgłębnika.
Badania twardości są popularne ze względu na szybkość i względną łatwość wykonania samego pomiaru. Ten typ pomiarów zaliczany jest do pomiarów nieniszczących, ze względu na znikome odkształcenia generowane w materiale, jak również możliwość dokonywania pomiarów na gotowych elementach.

Dzięki zastosowaniu scratch testerów (testerów zarysowań), możliwe są pomiary parametrów zarysowania, analiza mikroskopowa rysy oraz analiza sygnału z czujnika emisji akustycznej podczas badania. Dzięki otrzymanym informacjom można badać nie tylko adhezję powłoki do podłoża, ale też wytrzymałość powłoki i jej odporność na pękanie w różnych trybach zarysowania. Scratch test jest metodą polegającą na wykonaniu rysy na powierzchni próbki diamentowym wgłębnikiem Rockwella przy obciążeniu siłą normalną Fn.

Tribologia jest nauką o procesach zachodzących w ruchomym styku ciał stałych. Nazwa pochodzi od greckich słów „tribos”- tarcie i „logos”- słowo, mowa, wiedza. Innymi stosowanymi określeniami są „tribotechnika” oraz „tribotechnologia”, jednak to właśnie nazwa „tribologia” jest najbardziej rozpowszechniona. Dziedzina ta obejmuje badania nad: tarciem, zużyciem, smarowaniem różnych podzespołów ruchomych w celu zrozumienia tych procesów. Tribologia jest niezwykle istotna w badaniach eksploatacji jak również konstrukcji ruchomych części maszyn, np. dla łożysk. Jest to dziedzina interdyscyplinarna, obejmująca zagadnienia dotyczące zarówno chemii, fizyki, materiałoznawstwa, jak i mechaniki. Po raz pierwszy użyto określenia Tribologia w 1966 r., w raporcie JOST. Jednak samo zainteresowanie tą dziedziną rozpoczęło się już w renesansie, za sprawą Leonarda da Vinci, który jako pierwszy wprowadził nazwę „siła tarcia” i zdefiniował podstawowe prawa tarcia, które dziś noszą nazwę praw Amontona.

SEM Indenter firmy Alemnis jest kompaktowym urządzeniem do testów in-situ w mikroskopach SEM w skali mikro i nano. Dzięki temu rozwiązaniu można obserwować próbkę w trakcie badań właściwości mechanicznych.

W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę maszyn elektromechanicznych, przystosowaną do testów dwukierunkowych: rozciągania, ściskania, zginania, zginania, testów cyklicznych oraz stałego obciążenia i według wielu innych międzynarodowych norm. Maszyny mogą być stosowane w badaniach i kontroli jakości wszystkich materiałów.

Młoty Galdabini wyróżnia zastosowanie najbardziej stabilnej konstrukcji dwukolumnowej młota, która zapewnia wysoką sztywność i wyklucza oddziaływanie sił statycznych, spowodowanych masą młota. Taka konstrukcja wydłuża czas pracy łożysk oraz zmniejsza siłę tarcia, dzięki czemu otrzymujemy dokładniejsze wyniki.