Technologia IBD pozwala na osadzanie cienkich warstw poprzez wykorzystanie szerokiej wiązki jonów dodatnich oraz systemu wysoko próżniowego. Wiązka jonów uderza w obiekt z materiałem źródłowym rozpylając go. Ten następnie pokrywa substrat odpowiednio pochylony w kierunku naszego źródła. Właściwości naniesionego filmu zależą od  rodzaju materiału źródłowego, od parametrów wiązki jonów (strumień, energia, itp.) jak również od odpowiedniego ustawienia wszystkich elementów biorących udział w procesie. Cały proces zachodzi w odpowiednim ciśnieniu (pod próżnią). ibd
Ionfab 300
Źródło depozycji 150mm
Powierzchnia depozycji do 200mm
Liczba tarczy do 4
Rozmiar stołu do 8-calowej płytki
Detekcja punktu końcowego Dual Xtal
Obrót stołu do 20rpm
Kąt nachylenia stołu -90º to +75º
Ogrzewanie stołu do 300ºC
Chłodzenie Hel
Źródło jonów 15cm RF
Czyszczenie żródło jonów 15 i 35cm RF