Urządzenia dla inżynierii materiałów

01

Dzięki zastosowaniu prób technologicznych istnieje możliwość wyznaczenia tłoczności blach, która definiowana jest jako podatność blach na tłoczenie (ciągnienie) i jest to zdolność materiału do odkształceń plastycznych podczas procesu tłoczenia.

Najczęściej przeprowadzanymi metodami badania blach metalowych są próby technologiczne: 

MODEL 100

Ręczne urządzenie do badania tłoczności blach z maksymalną siłą ciągnienia 30 kN oraz ze standardową siłą dociskacza 10 kN.

ISO 8490; EN 14-58; EN ISO 20482; EN 14-67; BS 3855: 1965; NF A 03-652; ASTM 643-84; JIS Z-2247; UNI 3037; UNE 7080; GOST 10 510; ICONTEC 21; SIS 112635; SABS 0138-197; IS: 1756-1961; PN-68 H-04400

Nadaje się do badania blach o grubości od 0,1 do 1,5 mm i dla folii o grubości do 0,005mm.

MODEL 102

102-60 (max. siła ciągnienia 60 kN, lub 102-80 (max. siła ciągnienia 80 kN).

Rodzaj badaniaSiłaGrubość blachy (mm)
Próba Erichsena60 kN0,1 – 2,5
Próba Erichsena80 kN0,1 – 3,0
Test poszerzania otworu0,2 – 2,0

Badanie tłoczności blach metodą Erichsena metali żelaznych i nieżelaznych zgodnie z normami: DIN EN ISO 20482; JIS Z-2247; ASTM 643-84; NF A 03-602; UNE 7080; NF A 03-652; GOST 10 510 ; GB 4156-84

MODEL 134

Model 134 o maksymalnej sile ciągnienia 120 kN.

Próba Erichsena zgodnie z: DIN EN ISO 20482; JIS Z-2247; ASTM 643-09; NF A 03-602; NF A 03-652; GOST 10 510; GB 4156-07

Próba głębokiego ciągnienia miseczki zgodnie z: DIN EN 1669; ISO 11 531; JIS Z 2249; GB/T 15825

MODEL 142 BASIC

Model 142-20 Basic (max. siła ciągnienia 200 kN) i Model 142–40 Basic (max. siła ciągnienia 400 kN).

Próba Erichsena zgodny z normami: EN ISO 20482; JIS Z-2247; NF A 03-602; NF A 03-652; ASTM 643-09; UNE 7080; GB 415607; GOST 10510

Próba głębokiego ciągnienia zgodny z normami: DIN EN 1669; ISO 11 531; JIS Z 2249; GB/T 15825

MODEL 142

Modele 142-20 (o maksymalnej sile ciągnienia 200 kN) oraz 142-40 (o maksymalnej sile ciągnienia 400 kN).

Próba Erichsena zgodnie z normami: DIN EN ISO 20482; JIS Z-2247; NF A 03-602; NF A 03-652; ASTM 643-09; GOST 10 510;
GB 4156-07

Próba głębokiego ciągnienia zgodnie z normami: DIN EN 1669; ISO 11 531; JIS Z 2249; GB/T 15825

MODEL 145 BASIC

Modele 145 – 60 (max. siła ciągnienia 600 kN).

ERICHSEN Cupping Test zgodny z normami: EN ISO 20482; JIS Z-2247; NF A 03-602; NF A 03-652; ASTM 643-09; GB 415607; GOST 10510

ERICHSEN Deep Drawing Cup Test zgodny z normami: DIN EN 1669; ISO 11 531; JIS Z 2249; GB/T 15825

MODEL 145

Modele 145 – 60 (max. siła ciągnienia 600 kN) oraz 145 – 100 (max. siła ciągnienia 1000 kN).

ERICHSEN Cupping Test zgodny z normami: EN ISO 20482; JIS Z-2247; NF A 03-602; NF A 03-652; ASTM 643-09; GB 415607; GOST 10510

ERICHSEN Deep Drawing Cup Test zgodny z normami: DIN EN 1669; ISO 11 531; JIS Z 2249; GB/T 15825

MODEL 146

146-60 (max siła ciągnienia 600kN) oraz 146-100 (max. siła ciągnienia 1000 kN).

Próba Erichsena (Erichsen cupping test) zgodna z normami: EN ISO 20482; JIS Z-2247; NF A 03-602; NF A 03-652; ASTM 643-09; GB 415607; GOST 10510

Próba głębokiego ciągnienia miseczki (ERICHSEN Deep Drawing Cup Test) zgodna z normami: DIN EN 1669; ISO 11 531; JIS Z 2249; GB/T 15825

MODEL 126 +

Jest to urządzenie zaprojektowane do wykonywania pomiarów osiowych głęboko ciągnionych miseczek oraz surowych puszek zgodnie z normami DIN EN 1669 oraz ISO 11531.

Urządzenie składa się ze stołu obrotowego i pionowej głowicy pomiarowej z rolką. Za pomocą szczękowego uchwytu próbka jest mocowana oraz centrowana. Głowicę pomiarową można ustawić w różnych wysokościach i dla różnych średnic próbek. Podczas obrotu wokół własnej osi głowica pomiarowa mierzy kształt krawędzi próbki, który nazywany jest „kolczykiem”.

Protokół pomiarowy zawiera następujące wyniki (między innymi):

  • He_ (mm) = Średnia wysokość ucha
  • He, max (mm) = maksymalna wysokość ucha
  • H_ (mm) = Średnia wysokość kubka
  • Z (%) = średni „kolczyk”%
  • Liczba „kolczyków”
  • Data, partia, operator…