Urządzenia dla inżynierii materiałów

01

Gama tribometrów wielofunkcyjnych do charakteryzowania tarcia, zużycia, przyczepności i zmęczenia.

TRIBOMETRY WIELOFUNKCYJNE

Wszechstronne tribometry serii MFT do wielu pomiarów na tej samej platformie

WIELOFUNKCYJNY TRIBOMETR MFT-5000

Najbardziej wszechstronny tribometr z opatentowanym zintegrowanym profilometrem 3D. Dzięki dużemu obszarowi roboczemu i najszerszym warunkom testowym stanowi wysoce konfigurowalny przyrząd z pełną listą komór środowiskowych i opcji.

 • Zakres obciążeń od <1 mN do 10000 N
 • Zintegrowany profilometr 3D
 • Komory temperaturowe od -120 do 1200 °C
 • Wieloosiowy czujnik 6D do pomiaru tarcia i momentu obrotowego
 • W pełni modułowy
 • W pełni zmotoryzowany stolik X, Y, Z 130 mm x 270 mm x 150 mm
 • Przeznaczony do badania powłok, smarów, powierzchni materiałów i tribologii

 1. Przesuw w osi Z
  Precyzyjna kontrola przesuwu w osi Z do przemieszczania celi obciążeniowej i profilometru w osi Z.
 2. Otwarta platforma
  Otwarta architektura platformy umożliwia łatwy dostęp i użytkowanie. Duża przestrzeń umożliwia dalsze rozbudowywanie urządzenia o kolejne moduły na tej samej platformie.
 3. Dolny wymienny moduł testowy
  Wymienne moduły dają możliwość wykonywania kilku testów na tej samej platformie: testy obrotowe, moduł do badania pierścieni, ruch posuwisto-zwrotny, badanie frettingu, testy zarysowania i inne.
 4. Kontrola środowiska
  Możliwość stosowania szerokiego zakresu temperatur (od -120 do 1200 °C), wilgotności (od 5 do 95% RH), ciśnienia (do 200 psi) i próżni (10-7 Torr).
 5. Czujniki siły
  Wymienne cele obciążeniowe o szerokim zakresie od nN do 10000 N. Technologia pojemnościowa, piezoelektryczna i tensometryczna.
 6. Opatentowany profilometr 3D In-line
  Profilometr optyczny Lambda 3D daje możliwość automatycznego sprawdzania obszaru testowego z rozdzielczością rzędu kilku nm za pomocą czterech trybów obrazowania: konfokalny, interferometryczny, ciemne pole i jasne pole.
 7. Stolik XY
  Możliwość stosowania wielu modułów dających możliwość doboru odpowiedniego ruchu stolika.
 8. Akwizycja danych, kontroler ruchu
  Zaawansowane kontrolery o dużej szybkości, niskim poziomie szumów i najwyższej szybkości akwizycji danych (200 KHz)

WIELOFUNKCYJNY TRIBOMETR MFT-3000

Tribometr nastołowy z opatentowaną technologią podwójnego czujnika siły umożliwia stosowanie czujników z zakresu od nano do makro bez zmiany konfiguracji. Dostępne są szerokie warunki siły i środowiska.

 • Zakres obciążeń od <1 mN do 3000 N
 • Technologia podwójnego czujnika siły
 • Komory temperaturowe od -50 do 1000 °C
 • W pełni modułowy
 • Wysoka sztywność ramy
 • Zakres obciążeń nano, mikro i makro

 1. Platforma
  Sztywna konstrukcja o dużej wytrzymałości do przeprowadzania testów tribologicznych na stole
 2. Kontrola środowiska
  Szeroki zakres temperatur (od -50 °C do 1000 °C), wilgotność (od 5 do 95% RH), tribokorozja i wiele innych komór dostępnych na tej samej platformie
 3. Dolny wymienny moduł testowy
  Wymienne moduły testowe
 4. Podwójny czujnik siły
  Montowane równolegle, opatentowane czujniki siły o zakresie od mN do 3000 N.
 5. Stolik
  Precyzyjny stolik 150 mm do automatycznego przenoszenia modułów testowych
 6. Akwizycja danych, kontrola ruchu
  Zaawansowane kontrolery o dużej szybkości, niskim poziomie szumów i najwyższej szybkości akwizycji danych (200 KHz)

TRIBOMETRY DO FRETTINGU HFRR

Tester nowej generacji z kontrolą siły i skoku w czasie rzeczywistym, czujnikami piezoelektrycznymi i szerokim zakresem temperatur

Tester HFRR mierzy smarowność smaru, oleju, lubrykantów i dodatków. Zgodny z normami ASTM, DIN, ISO.

 • Kontrola docisku w czasie rzeczywistym
 • Skok od 10 µm do 2,8 mm
 • Czujniki piezoelektryczne wysokiej częstotliwości (od 1 do 200 Hz)
 • Możliwość stosowania grzania do 180 °C (dostępne opcje chłodzenia i grzania do 400 °C)
 • Zakres obciążeń do 300 N

SRV TESTER

Maszyna testująca SRV nowej generacji zaprojektowana do testowania smarów, dodatków i materiałów w liniowym ruchu oscylacyjnym o wysokiej częstotliwości.

System testowy SRV do pomiaru tarcia i zużycia smaru. Zgodny z normami ASTM, DIN, ISO.

 • Siła docisku od <1 mN do 3000 N
 • Czujniki piezoelektryczne wysokiej częstotliwości
 • Siłownik elektromagnetyczny
 • Skoki od 10 µm do 2,8 lub 5 mm
 • Częstotliwość oscylacyjna do 300/500 Hz
 • Możliwość stosowania grzania do 350 °C (opcjonalnie -40 °C, lub 800 °C)

TRIBOMETR WYSOKOCIŚNIENIOWY

Tribometr wysokociśnieniowy 200 PSI z regulacją temperatury. Przetestuj smary i materiały w środowisku różnych gazów pod wysokim ciśnieniem.

Tribometr wysokociśnieniowy do 200 PSI przeznaczony jest do analizy powłok, smarów i materiałów stosowanych w zastosowaniach wysokociśnieniowych.

 • Zakres obciążeń od 5 N do 2000 N
 • Certyfikat ASME
 • Opatentowane pojemnościowy czujnik siły wysokiego ciśnienia
 • Kontrola siły docisku w czasie rzeczywistym
 • Zakres temperatur od -35 do 100 °C
 • Ciśnienie do 200 PSI

TESTER FRETTINGU

Główne cechy:

 • Skok od 10 µm do 2,8 mm
 • Częstotliwość od 1 do 300 Hz
 • Czujniki piezoelektryczne wysokiej częstotliwości
 • Cewki elektromagnetyczne

Niewielki ruch oscylacyjny między stykającymi się powierzchniami powoduje gromadzenie się resztek zużycia w strefie kontaktu. W ten sposób znacznie przyspieszony zostaje proces zużycia. W wielu zastosowaniach, takich jak przemysł lotniczy, motoryzacja, czy urządzenia medyczne, często obserwuje się fretting.