Nanoszenie powłok - Dip coating

NADETECH INNOVATIONS

01

Pionowy układ poruszający się urządzenia ND-DC Dip Coater pozwala na wytwarzanie różnorodnych typów jednorodnych warstw. Szybkości zanurzania i wynurzania wahają się od 10 mikronów na minutę do maksymalnej prędkości wynoszącej 150 milimetrów na minutę. Ta szeroka gama programowalnych prędkości w połączeniu z tak dużą dokładnością umożliwia wytwarzanie bardzo cienkich warstw przez osadzanie na mokro, zol-żel lub samoorganizujących się monowarstw.

ND-DC jest sterowany przez przyjazne dla użytkownika oprogramowania na bazie Windows, które umożliwia programowanie różnych sekwencji, parametry mozliwe do zmiany to szybkość zanurzania, prędkość wycofania, przemieszczenie pionowe, początkowe położenie substratu, czas zanurzenia, czy czas suszenia. Wszystkie te opracowane sekwencje mogą być przechowywane w komputerze dla ich późniejszego odzyskania.

ND-R obrotowy DIP Coater wyposażony jest w 2-osiowy układ programowalnym. Jedna oś jest do pionowego przemieszczenia, a druga dla obrotu w płaszczyźnie poziomej. Taka konfiguracja zapewnia dużą wszechstronność dla wieloetapowego osadzania co wymaga kolejnych zanurzeń w naczyniach z różnymi roztworami.

W zależności od ilości i wielkości naczyń do osadzania, mogą być ustawione cykle: od 4-stopniowego (stosując 4 standardowe 250 ml zlewki) do 8 etapów (przy wykorzystaniu 8 standardowych 50 ml zlewek). Dodatkowo, możliwe jest, aby zamówienie dodatkowego modułu do osadzania przy jednoczesnym zanurzeniu w 4 różnych roztworach.

ND-R Rotary Dip Coater jest sterowany przez oprogramowanie oparte na Windows, który umożliwia programowanie różnych sekwencji regulując parametry zanurzenia każdego etapu, jak również parametry sekwencji, takich jak ilość i położenie w cyklu osadzania, ilość powtarzających się cykli i wiele innych.

W Nadetech ND-2D i 3D Multi-ND Axis Dip Coaters to system opracowany do wytwarzania cienkich warstw przez mokrą depozycję.

System wielu Oś wyposażony jest w 2 lub 3 osie programowalnego układu kartezjańskiego. Taka konfiguracja zapewnia dużą wszechstronność dla wieloetapowego osadzania. Szeroki zakres umożliwia depozycje wielu próbek jednocześnie. Ponadto, jego szerokie zakresy, pozwalają na pracę od minimalnej prędkości 0,6 mm/min do maksymalnej wynoszącej 1000 mm/min.

ND-2D i 3D ND-Dip Coaters są sterowane za pomocą przyjaznego dla użytkownika oprogramowania opartego na systemie Windows®, która umożliwia zaprogramowanie różnych sekwencji z możliwością sterowania wieloma parametrami.