Urządzenia dla inżynierii materiałów

01
Twardościomierz Vickersa serii FV jest idealnym, przyjaznym laborantowi , urządzeniem do pomiarów twardości Vickersa. Twardościomierze serii FV to łatwe w obsłudze systemy do pomiarów w zakresie 1-50kgf, posiadające możliwość zapisania do 999 pomiarów (więcej na zewnętrznym nośniku lub komputerze). Wymiary urządzenia: 215x517x690 mm; masa około 55kg sprawiają, że nie ma potrzeby przygotowywać dla niego specjalnego pomieszczenia.
Urządzenie to docenią specjaliści sprawdzający np. prawidłowość obróbki cieplnej, pracownicy laboratoriów jakości certyfikowanych certyfikatem ISO: 9001, którzy chętnie będą pracować zgodnie z normą PN-EN ISO 6507-1:1999. Twardościomierz Vickersa FV umożliwia pomiar twardości materiałów zarówno twardych jak i miękkich przy użyciu jednej skali, cienkich warstw utwardzonych, a wyniki łatwo zestawić z wynikami pomiaru metodą Brinella. Urządzenie to jest dedykowane do pomiarów właściwości w skali makro, gdzie badana jest twardość całej próbki, a nie poszczególnych ziaren lub wtrąceń. Daje ona sumaryczną informację o właściwościach całego badanego elementu, nie poszczególnych mikroskładowych, dzięki temu świetnie nadaje się do pomiarów ceramiki, metali, czy naniesionych na materiał cienkich warstw. Szeroki zakres pomiarów pozwala na zastosowanie jednego urządzenia.
 • Funkcja kalkulacji grubości próbki
 • Możliwość prowadzenia testu w skali Brinella
 • Możliwość prowadzenia testu wytrzymałości
 • Łatwość w obsłudze
 • 4 obiektywy oraz dodatkowe dwa niezależne wgłębniki do pomiaru twardości Knoopa – bez konieczności ich wymiany!
 • Wyjście USB
 • Obsługa panelem dotykowym
 • Obciążenia w zakresach:
  Kgf: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 / 30 / 50
  Kgf: 0.3 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20 / 30

Wybrane opcje dodatkowe

 • Soczewki do x100
 • Filtr kolorów: żółtego i niebieskiego
 • Apertura numeryczna i polowa 1-6 i 1-7 mm(wybieralna co 1)
 • Możliwość zamocowania kamery
 • Stolik i podstawka
 • Kowadełko
 • Automatyczny lub półautomatyczny system pomiarów
 • Urządzenie do pomiaru cienkich warstw
 • Urządzenie do dokładnych pomiarów próbek o średnicy max 5mm