Idonus

Implantator jonów

Implantator Orion MC II firmy Idonus Sarl to urządzenie do implantacji jonów na powierzchni materiałów ze związków gazowych
i metalicznych. Implantacja prowadzi do osiągnięcia zupełnie innych niż dla podłoża, właściwości na powierzchni.
 

Sercem systemu jest źródło elektronowego rezonansu cyklotronowego (ECR), które produkuje wiązkę jonową. Wiązka jonów jest skupiana elektrostatycznie za pomocą soczewek Einzela i prowadzona do komory procesowej, na powierzchnie próbek.
System gazów procesowych obejmuje zautomatyzowany precyzyjny zawór dozujący, którego natężenie przepływu kontroluje prąd wiązki jonowej. Metaliczne związki jonowe są najpierw odparowywane w piecu, którego temperatura osiąga 1400 ° C, a następnie
w postaci gazowej kierowane do źródła ECR.

Wewnątrz komory próżniowej HV, elementy implantowane są umieszczone w chłodzonym uchwycie, który automatycznie przesuwa się we wszystkich kierunkach pod wiązką jonów. Na powyższej ilustracji przedstawione zostało porównanie implantacji jonów (po lewej stronie) z technikami nanoszenia powłok (strona prawa). System pozwala na implantację jonów i tworzenie różnych powłok na powierzchni i wewnątrz struktury materiału implantowanego bez ryzyka jego oderwania (delaminacji). Modyfikowane powierzchnie mogą być metaliczne, ceramiczne, polimerowe lub kompozytowe. System znajduje zastosowanie w inżynierii materiałów i wielu dziedzinach przemysłu, np.: medycznym, optycznym, motoryzacyjnym, lotniczym czy kosmicznym. 

Przykładowe aplikacje:

  • Powierzchnie barierowe,
  • Powierzchnie biokompatybilne,
  • Materiały narzędziowe (zwiększenie twardości, zmiana współczynnika tarcia)
  • Powierzchnie antykorozyjne,
  • Powierzchnie antyrefleksyjne,
  • Powierzchnie hydrofobowe,
  • i wiele innych.

Każde urządzenie produkowane jest na zamówienie, według potrzeb klienta.

Aplikacje

W budowie

Technolutions sp. z o. o.

Otolice 38

99-400 Łowicz

 

 

tel.: +48 606 440 718

e-mail: kontakt@technolutions.pl

Technolutions 2020 © wszelkie prawa zastrzeżone

badanie przyczepności powłok

Wyjątkowa oferta na zakup mikroskopu