Wizualizacja powierzchni i struktury

GREENOUGH

ZEISS Stemi 305

Mikroskop stereoskopowy typu Greenough z zoomem 5:1. Posiada zintegrowane oświetlenie LED (dla światła odbitego i przechodzącego) oraz system dokumentacji.

ZEISS Stemi 508

Mikroskop stereoskopowy typu Greenough z zoomem 8:1. Wyposażenie w apochromatyczną optykę pozwala na uzyskanie obrazów o wysokim kontraście z dobrym odwzorowaniem kolorów. Obserwacja pod kątem 35° jest ergonomiczna i sprzyja mniejszemu zmęczeniu przy wielogodzinnej pracy.

CMO

ZEISS SteREO Discovery.V8

Mikroskop stereoskopowy typu CMO z ręcznym zoomem 8:1. Głębia ostrości zapewnia trójwymiarową percepcję obrazu umożliwiającą dokładne obserwacje i szerokie zastosowanie w biologii i kontroli jakości.

ZEISS SteREO Discovery.V12

Modułowy mikroskop stereoskopowy typu CMO ze zmotoryzowanym zoomem 12:1. Rozdzielczość i kontrast pozwalają na dokładne obserwacje w biologii i kontroli jakości. Dzięki zmotoryzowanemu zoomowi możliwe jest uzyskanie powtarzalnych wyników, a panel SYCOP zapewnia wygodną kontrolę mikroskopu i obserwację.

ZEISS SteREO Discovery.V12

Modułowy mikroskop stereoskopowy typu CMO ze zmotoryzowanym zoomem 20:1. Możliwy zoom zapewnia dużą swobodę obserwacji próbek. Mikroskop umożliwia wybór optymalnego powiększania, jak również przechodzenie do wcześniej zapisanej pozycji przy użyciu eZoom. Panel SYCOP umożliwia wygodną kontrolę nad powiększeniem, ostrością, kontrastem i jasnością.

MIKROSKOP CYFROWY INSPEKCYJNY ZE ZWIĘKSZONĄ GŁĘBIĄ OSTROŚCI

ZEISS Visioner 1

Cyfrowy mikroskop inspekcyjny wyposażony w technologię MALS™, która umożliwia obserwację w czasie rzeczywistym obrazów ze zwiększoną głębią ostrości. Niweluje to problemy w klasycznych systemach do inspekcji, gdzie część próbki może nie być wyostrzona, co utrudnia szybką kontrolę

MIKROSKOP ODWRÓCONY

ZEISS Axio Observer

Odwrócony mikroskop metalograficzny. Optyka ZEISS w połączeniu ze zautomatyzowanymi podzespołami zapewnia niezawodność i powtarzalność. Moduły do oprogramowania umożliwiają zróżnicowaną analizę w zależności od potrzeb, np. wtrąceń niemetalicznych czy wielkości ziaren. Otwarta platforma tego systemu pozwala na zakup funkcji potrzebnych w danym momencie i ich aktualizację, gdy zajdzie taka potrzeba.

MIKROSKOPY DOLNOSTOLIKOWE

ZEISS Axioscope

Mikroskopy ZEISS Axioscope są właściwym wyborem w przypadku laboratoriów materiałowych do analizy materiałów i metalografii. Systemy te pozwalają na rutynowe kontrole, które wymagają dużej automatyzacji i powtarzalności. W skład rodziny produktów ZEISS Axioscope wchodzą:

Axioscope 5 – ręczny mikroskop umożliwiający powtarzalne wyniki analiz materiałów, ich przekrojów, pęknięć, cięć;
Axioscope 5 Polarization – ręczny mikroskop do zastosowań mikroskopii polaryzacyjnej w geologii, mineralogii czy metalografii;
Axioscope 7 – mikroskop posiadający zmotoryzowane podzespoły, które umożliwiają automatyzację pracy i zaawansowane obrazowanie;
Axioscope Vario – mikroskop, który pozwala na dostosowanie przestrzeni dla dużych próbek (do 380 mm) do zastosowań w świetle odbitym i fluorescencji
ZEISS Axio Imager 2

Otwarty system mikroskopowy pozwalający na zautomatyzowane zaawansowane badania materiałowe. Dzięki modułowej budowie istnieje możliwość rozbudowy systemu o dedykowane rozwiązania do, np. analizy cząstek, mikroskopii konfokalnej lub korelacyjnej.

MIKROSKOP BIOLOGICZNY

ZEISS Primostar 3

Mikroskop ZEISS Primostar 3 jest idealnym rozwiązaniem zarówno do rutynowej pracy laboratoryjnej, jak i nauczania. Dzięki małym rozmiarom pasuje do tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona. W zależności od zastosowania mikroskop występuje w różnych konfiguracjach, które po rozpakowaniu i podłączeniu są gotowe do działania.