Wizualizacja powierzchni i struktury

 

Mikroskopy konfokalne charakteryzują się zwiększonym kontrastem i lepszą rozdzielczością w porównaniu do klasycznych mikroskopów świetlnych. Wynika to z faktu zastosowania oświetlenia punktowego. Podczas badania do detektora trafia tylko światło odbite od fragmentów badanej powierzchni, znajdujących się w odległości ogniskowej danego obiektywu. Reszta światła jest wycinana przy pomocy przesłony z niewielkim otworem (tzw. pinhole) umieszczonej przed detektorem.

Metoda ta jest wykorzystywana w niektórych profilometrach optycznych. Badana powierzchnia skanowana jest w poziomie przy użyciu np. programowalnego mikrowyświetlacza oraz w pionie dzięki pionowemu przesuwowi głowicy z obiektywem. Obrazy pojedynczych płaszczyzn ostrości są następnie składane w trójwymiarową reprezentację badanej powierzchni (obraz 3D) o bardzo wysokiej rozdzielczości poprzecznej (nawet 140 nm) i pionowej (nawet 1 nm).

Zalety wykorzystania mikroskopii konfokalnej
Zastosowanie mikroskopii konfokalnej znacznie zwiększyło precyzję przeprowadzanych badań. Obserwacje dokonywane mikroskopem tego rodzaju pozwalają na niemal 600-krotne powiększenie obrazu. W porównaniu z konwencjonalnym mikroskopem optycznym jakość obrazu jest dużo lepsza, zwiększa się jego kontrast i rozdzielczość. Pozwala to otrzymać obraz wysokiej jakości, na którym widoczne są nawet najdrobniejsze szczegóły. Mikroskopy konfokalne pozwalają na odtworzenie modelu badanej próbki w technologii 3D oraz 4D, a przy tym wyróżniają się szybkością obrazowania.
Zalety mikroskopii konfokalnej wykorzystywane są w wielu obszarach badawczych. Dzięki możliwości analizy żywych komórek i bakterii głównie znajduje zastosowanie w biologii, medycynie i farmacji. Chętnie wykorzystuje go również branża przemysłowa, ponieważ umożliwia bezstykowe, a więc nieniszczące badanie powierzchni materiałów, ich chropowatości i topografii. Dokładniejsze poznanie struktury i właściwości danych materiałów wpływają pozytywnie na rozwój wielu branż wytwórczych, opracowywanie nowych rozwiązań oraz udoskonalanie istniejących komponentów i produkowanych przedmiotów.

Informacje dotyczące urządzeń

Przejdź dalej