Inżynieria cienkich warstw

01

Nanoszenie powłok można wykonać wieloma metodami. W naszej ofercie znajdują się systemy do nanoszenia powłok w skali laboratoryjnej i przemysłowej

Krótka ściąga dotycząca systemów do nanoszenia powłok

 
 • Spin coating to metoda nakładania cienkich warstw z wykorzystaniem siły odśrodkowej. Materiał powłokowy nakładany jest na środek podłoża, które następnie wprawiane jest w ruch obrotowy. Działanie siły odśrodkowej rozprowadza równomiernie materiał po całej powierzchni przedmiotu.
 • Dip coating, to powlekanie zanurzeniowe, w wyniku, którego przedmioty powlekane są cienką warstwą materiału. Chętnie wykorzystywane w masowej produkcji, na przykład przemyśle tekstylnym oraz do bardziej specjalistycznych zadań.
 • Spray coating to metoda natryskowego nanoszenia powłok. Powłoka nanoszona jest w stanie gazowym i osiada na przedmiocie. Dzięki temu powstaje cienka, równa powłoka.
 • Ultrasonic spray coating to nowoczesna metoda natryskowego nanoszenia powłok. Ultradźwiękowe dysze z najwyższą dokładnością nanoszą powłoki. Metoda pozwala powlekać przedmioty, które trudno byłoby pokryć wykorzystując konwencjonalne sposoby.
 • ALD: Atomic Layer Deposition to metoda osadzania bardzo cienkich warstw atomowych. Powłoki utworzone tą metodą mają grubość nanometrów i właściwości półprzewodnikowe.
 • CVD to chemiczne osadzanie powłoki z fazy gazowej. Umożliwia osadzanie powłok o różnym składzie i grubości.
 • ICP CVD to bardziej zaawansowana technika osadzania powłok z fazy gazowej. W procesie podłoże posiada wspomaganie plazmowe. 
 • IBD Ion Beam Deposition to metoda nanoszenia cienkich warstw z wykorzystaniem jonów dodatnich. Proces odbywa się w próżni.
 • PECVD to odmiana CVD, która poszerza proces chemicznego osadzania powłoki z fazy gazowej o wspomaganie plazmowe. Metoda charakteryzuje się niską temperaturą procesu i dużą czystością powłok.
 • Elektroprzędzenie (electrospinning) to technika produkcji bardzo cienkich włókien z roztworów polimerowych.
 • Metalizacja i sputtering PVD to sposób nanoszenia w próżni metalicznych powłok.