Automatyczne badania dynamicznej topografii powierzchni

01
  • APLIKACJE
    Automatyczne badania dynamicznej topografii powierzchni

Pomiar toru zużycia in situ

Tribometr 4D to najnowsze osiągnięcie tradycyjnej tribologii, umożliwiające pomiar in situ toru zużycia dzięki zastosowaniu cyfrowej mikroskopii holograficznej (DHM®). Wysokotemperaturowy tribometr od Anton Paar jest zintegrowany z DHM®, aby obserwować in situ i w czasie rzeczywistym ewolucję toru zużycia.

Zdjęcie tribometru 4D i ewolucja śladu zużycia w stałej pozycji od 1 do 500 okrążeń
Aby rejestrować obrazy w dokładnie tej samej pozycji na obracającej się powierzchni próbki bez zatrzymywania tribometru, zastosowano zewnętrzny wyzwalacz w celu zsynchronizowania migawki kamery z obrotem tribometru.

Deformacja membran

Deformacja membrany grafenowej

Grafen, znany jako pierwszy odkryty dwuwymiarowy materiał, jest intensywnie badany w szerokim zakresie zastosowań od 2004 roku. Ma on najwyższą znaną przewodność cieplną i elektryczną, a także niezwykłe właściwości fizyczne.

Membrana grafenowa może być zawieszona na otworze o średnicy 10 µm w membranie SiN. Podczas zmniejszania ciśnienia pod membraną SiN obserwowano za pomocą DHM dynamiczne odkształcenia SiN i membrany grafenowej. Celem takiego eksperymentu jest zbadanie właściwości mechanicznych membrany.

Wykrywanie śladów po cięciu ogniw słonecznych

Wafle krzemowe są cięte za pomocą drutów diamentowych. Małe odchylenie tych drutów podczas procesu piłowania może powodować stosunkowo głębokie ślady, które sprawiają, że wafel staje się bardziej kruchy. Dzięki DHM można kontrolować tego typu defekty.

Kluczowym wymogiem w takim zastosowaniu cyfrowych mikroskopów holograficznych jest szybkość. Urządzenia Lyncee Tec umożliwiają wysoką przepustowość do 1 wafera na sekundę. Jest to osiągalne za sprawą wykonywania pomiarów bez zatrzymywania próbek.