ALEMNIS

Indenter

Indenter alemnis

Alemnis SEM Indenter to urządzenie do wykonywania badań in-situ, który jest dostosowany do wymagań i aplikacji użytkownika. SEM Indenter może być indywidualnie zaprojektowany z uwzględnieniem specyfiki środowiska pracy (SEM, FIB, u-Raman, Synchrotron itp.) lub zgodnie z potrzebami użytkownika. Takie połączenie umożliwia określanie właściwości mechanicznych materiału w miejscu badania i jednoczesną obserwację in-situ preparatu podczas wykonywanych testów. 

Kompaktowe urządzenie

Głowica jest kompaktowa – mieści się w większości wolnostojących oraz niektórych nastołowych skaningowych mikroskopach elektronowych. Alemnis SEM Indenter umożliwia wykonywanie badań nie tylko w próżni – możliwy jest montaż głowicy ex-situ pod dowolnym kątem, w zależności od tego, jakie ustawienie wymagane jest pod technikę komplementarną, np. pionowo dla linii wiązki synchrotronowej.

Alemnis SEM Indenter jest w pełni modułowy i umożliwia:

 • Badanie twardości,
 • Testy zarysowań,
 • Testy tribologiczne,
 • Rozciąganie, ściskanie (praca w trybie mikro maszyny wytrzymałościowej),
 • Odporność na kruche pękanie,
 • Testy zmęczeniowe z małą lub dużą ilością cykli,
 • Badania własności lepko-sprężystych i profile głębokościowe,
 • Praca w niskiej i wysokiej temperaturze: od -150°C do nawet 1000°C (w próżni),
 • Testy z dużą prędkością odkształceń (nawet do 10 000 Hz),
 • Połączenie badań z innymi technikami pomiarowymi, np. w SEM: dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD), cyfrowa korelacja obrazu (DIC)

Podstawowe parametry techniczne:

 • Obciążenie: 0,5N (opcjonalnie do 2,5N)
 • Maksymalna głębokość: 35µm
 • Maksymalna temperatura pracy: 50˚C (opcjonalnie 1000˚C)
 • Waga: ok. 750g (dostępne wersje o masie poniżej 500g)
 • Pozycjonowanie w osi XYZ z dokładnością 1,2 nm
 • Badania dynamiczne 200Hz (opcjonalnie 10kHz)
Badania w wysokiej temperaturze

Alemnis SEM Indenter w wersji podstawowej umożliwia badania w temperaturze do 50°C. Moduł HTM umożliwia podwyższenie jej do:

 • 400°C (HTM-400),
 • 800°C (HTM-800),
 • 1000°C (HTM0-1000).

Za pomocą Alemnis SEM Indenter można przeprowadzać badania w warunkach normalnych do 200°C. W przypadku wyższych temperatur, wymagane jest korzystanie z próżni (np. w SEM). Każdy moduł HTM składa się z niezależnego wgłębnika oraz systemu ogrzewania i chłodzenia próbki.

Moduł wilgotności (RHM)

Moduł wilgotności (RHM) jest komorą na próbki, które wymagają zapewnienia odpowiednich warunków wilgotności (nawet próbki całkowicie zanurzone) i temperatury. Wilgotność może być regulowana w zakresie od 5-95% z dokładnością do 1,5 %. Zakres temperatur waha się od temperatury pokojowej do 70°C z dokładnością do 0,1°C, umożliwiając wykonywanie badań mechanicznych między innymi na materiałach organicznych. Moduł RHM wyposażony jest w regulator do kontroli wilgotności względnej i temperatury.

Do testów na całkowicie zanurzonych materiałach bez kontroli wilgotności i temperatury można zastosować komorę cieczową (LIC).

Komora cieczowa (LIC)

Komora cieczowa (LIC) wykorzystywana jest do szerokiego zakresu analiz, w których próbka musi być zanurzona w cieczy, dlatego jest ona zazwyczaj używana ex-situ z Alemnis SEM Indenter w pionie do LIC.

Przykładowe zastosowania komory cieczowej:

 • Zanurzenie biomateriałów w roztworze soli fizjologicznej lub w innych płynach w celu oceny właściwości mechanicznych po hydratacji,
 • Badania elektrochemiczne, w których wgłębnik może być stosowany jako sonda prądowa a elektrolit (ciecz) może być aktywowany za pomocą wewnętrznego potencjostatu do badań korozyjnych lub pasywacyjnych:
 • Badania efektów mezoporowatości hydrożeli, t. j. zmiany właściwości mechanicznych w zależności od poziomu nawodnienia,
 • Badania tribologiczne w smarze lub w płynnym oleju.

Potrzebujesz informacji?

Zostaw swój kontakt, odezwiemy się

Aplikacje

W budowie

Technolutions sp. z o. o.

Otolice 38

99-400 Łowicz

 

 

tel.: +48 606 440 718

e-mail: kontakt@technolutions.pl

Technolutions 2020 © wszelkie prawa zastrzeżone

badanie przyczepności powłok

Wyjątkowa oferta na zakup mikroskopu