Wizualizacja powierzchni i struktury

01

Cyfrowa mikroskopia holograficzna (DHM®) oferuje rozwiązania do statycznej i dynamicznej charakteryzacji 3D w materiałoznawstwie i naukach przyrodniczych.
Technologia DHM® generuje w czasie rzeczywistym cyfrowe obrazy 3D próbki o wysokiej rozdzielczości stosując cyfrową holografię. Hologramy są generowane przez połączenie fali odniesienia z falą otrzymaną z próbki. Są one rejestrowane przez kamerę wideo i przesyłane do komputera w celu rekonstrukcji numerycznej w czasie rzeczywistym. Pojedynczy hologram jest pobierany i obliczany w ciągu kilku mikrosekund. Oprogramowanie DHM® zapewnia:

Obrazy o intensywności zapewniające taki sam kontrast jak w klasycznej mikroskopii optycznej,
Obrazy fazowe dostarczające dane ilościowe wykorzystywane do dokładnych i stabilnych pomiarów 3D.

W trybie odbiciowym obraz fazowy daje informację o topografii powierzchni o pionowej rozdzielczości poniżej jednego nanometra. W trybie transmisyjnym obraz fazowy daje informację o przesunięciu fazowym indukowanym przez przezroczystą próbkę. Umożliwia to interpretację wielu procesów biologicznych. To cyfrowe podejście do holografii umożliwia zastosowanie procedur komputerowych na poziomie nieosiągalnym w dotychczasowej mikroskopii.

W szczególności siłą DHM® jest kompensacja wad optycznych i środowiska przez oprogramowanie. Można usuwać aberracje optyczne, cyfrowo ustawiać ostrość obrazu, a także przeprowadzać numeryczną kompensację pochylenia próbki i zakłóceń środowiska.

Rozwiązania firmy Lyncée Tec łączą DHM® odpowiedają na potrzeby innowacyjnych badań i rozwoju oraz zastosowań przemysłowych.

https://www.youtube.com/watch?v=_tiFFXyTFR4&t=2s

Scharakteryzuj swoje próbki, jak nigdy wcześniej!

ODBICIOWE DHM®


Odbiciowe DHM® służy do pomiaru fali odbitej od próbki, tj. topografii powierzchni.

DHM® jest czymś więcej niż standardowym profilometrem optycznym, ponieważ umożliwia dynamiczny pomiar w zakresie od nanometrów do setek mikrometrów z rozdzielczością pionową poniżej jednego nanometra.

Seria odbiciowa DHM (DHM®-R1000, DHM®-R2100 i DHM®-R2200) to mikroskopy holograficzne o konfiguracji odbiciowej. Są to urządzenia idealne do pomiaru obiektów całkowicie lub częściowo odbijających światło. Ich zdolność do pracy z materiałami o niskim współczynniku odbicia (współczynnik odbicia poniżej 1%), czyni je idealnymi instrumentami do dokładnych pomiarów topografii wielu różnych próbek.


Dzięki wysokiej szybkości akwizycji i łatwości użytkowania przyrządy DHM® umożliwiają szybkie rutynowe kontrole, zautomatyzowaną przemysłową kontrolę jakości, a także innowacyjne zastosowania badawczo-rozwojowe, szczególnie w przypadku obserwacji dynamicznych. Dostępne są trzy konfiguracje, określone przez liczbę i kombinację długości fal:

  • Seria R-1000: pojedyncze źródło
  • Seria R-2100: podwójne źródło
  • Seria R-2200: trzy źródła

Odbiciowe DHM® jest kompatybilne z opcjonalnym modułem stroboskopu i oprogramowaniem do późniejszej analizy do analizy MEMS i analizy reflektometrycznej. Każdy DHM® może być dostarczony z własną konstrukcją do przechowywania go lub jako tylko głowica do zamontowania na innych konstrukcjach lub na liniach produkcyjnych. Lyncée Tec opracował technologię DHM® od momentu wynalezienia do stanu dzisiejszego. Ma kompetencje i elastyczność, aby oferować niestandardowe systemy OEM.

Zastosowania:

  • Topografia powierzchni,
  • Wykończenie powierzchni,
  • Kontrola wad,
  • Pomiary MEMS.

TRANSMISYJNE DHM®


Transmisyjne DHM® mierzy różnicę drogi optycznej wiązki przechodzącej przez próbkę.

W przypadku pomiarów elementów mikrooptycznych, urządzeń mikroprzepływowych oraz cząstek znajdujących się w przezroczystych próbkach systemy Transmisyjne DHM® są zwykle optymalnym wyborem.

Seria urządzeń transmisyjnych DHM® przeznaczona jest do pomiaru próbek przezroczystych lub półprzezroczystych. Dostępne są w dwóch konfiguracjach: DHM® T-1000 działający z pojedynczym laserem oraz DHM® T-2100 działający z dwoma laserami.


Zalety
DHM®-T zapewnia dokładne ilościowe pomiary fazy (QPM) żywych kultur komórkowych aż do wysokich procentów konfluencji, bez użycia jakiegokolwiek środka kontrastowego i przy bardzo niskiej mocy oświetlenia. DHM®-T jest idealnym instrumentem do badań przesiewowych, pomiarów upływu czasu i diagnostyki. W połączeniu z opcjonalnym modułem fluorescencji umożliwia jednoczesne pomiary DHM® i fluorescencji. Jest kompatybilny ze zmotoryzowanymi stolikami oraz z dużym wyborem akcesoriów do pracy z żywymi komórkami.

W inżynierii materiałowej
DHM®-T mierzy kształt i powierzchnię próbki, a także parametry optyczne materiału, strukturę wewnętrzną i jej wady. Jest to idealne narzędzie do charakteryzowania mikro-optyki. Innymi ważnymi zastosowaniami są charakterystyka urządzeń mikropłynowych i pomiar prędkości przepływu cząstek 3D. Systemy te są kompatybilne ze zmotoryzowanymi stolikami, modułem stroboskopowym i oprogramowaniem do analizy MEMS.

Ultra-szybkia DHM


Urządzenie DHM® do ultra-szybkich pomiarów działa z jedną długością fali i może być skonfigurowane w trybie transmisyjnym lub odbiciowym.

Układ optyczny i źródło lasera zostały specjalnie zoptymalizowane do współpracy z szybką kamerą FASTCAM NOVA firmy Photron. Ten system oferuje szybkość zapisu hologramu do 12’800 klatek na sekundę (fps) przy rozdzielczości rzędu megapikseli, 40’000 fps przy rozdzielczości 512 × 512 pikseli i 116’000fps przy rozdzielczości 256 × 256 pikseli. 

Obiektyw przestrajalny zarejestrowany za pomocą kolorowej kamery wideo przy 60 fps w porównaniu z szybkim DHM przy 12800 fps

Dedykowany i intuicyjny interfejs oprogramowania, w pełni zintegrowany z naszym oprogramowaniem do akwizycji i analizy Koala, umożliwia kontrolowanie parametrów kamery wysokiej prędkości (akwizycja klatek, migawka), obsługę różnych trybów kamery, aby wybrać odpowiednie klatki i ostatecznie wyeksportować wybrane.

Ultra-szybki system DHM® umożliwia nowatorskie badania, między innymi w dziedzinie pozyskiwania energii, analizy uderzeń, powierzchni międzyfazowych płynów, stanów nieustalonych, analizy naprężeń, parowania, suszenia, absorpcji, desorpcji, czy rozpuszczania.