Pomieszczenia czyste i komory rękawicowe

Pomieszczenia czyste

Cleanrooms, czyli pomieszczenia czyste, to miejsca w których przeprowadzane są procesy wymagające zachowania szczególnych warunków czystości. Parametry środowiskowe panujące w pomieszczeniach czystych podlegają ścisłej kontroli, mowa tu nie tylko o zanieczyszczeniach widocznych, takich jak kurz czy pył. W cleanroomach kontrolowany jest również poziom drobnoustrojów i cząsteczek znajdujących się w powietrzu oraz wilgoć, temperatura i ciśnienie. Ograniczeniom podlegają również działania osób, które pracują w takim środowisku. Zasady panujące w pomieszczeniach czystych jasno określają jaki strój obowiązuje wchodzące do nich osoby, jest to kombinezon i maska ochronna, oraz przedmioty jakie mogą znajdować się wewnątrz.

Do czego przeznaczone są pomieszczenia czyste?

Pomieszczenia czyste wykorzystywane są do specjalistycznych działań, takich jak produkcja produktów leczniczych, urządzeń elektronicznych i zaawansowanych technologii (np. wytwarzania procesorów komputerowych lub paneli solarnych), niektórych prac laboratoryjnych oraz terapii komórkowych. Cleanroomy stanowią również ochronę dla środowiska zewnętrznego, jeśli wykorzystywane są podczas wytwarzania przedmiotów złożonych z elementów, które mogą emitować szkodliwe związki.
Wytyczne dotyczące pomieszczeń czystych określane są przez odpowiednie normy i rozporządzenia. W Polsce obowiązują założenia międzynarodowej normy ISO ISO 14644, która określa czystość powietrza na podstawie stężenia cząstek. Według tej normy wyróżnia się dziewięć klas czystości.
Clean Tent
Więcej
Clean Cube
Więcej
Clean Shower
Więcej
Komory rękawicowe
Więcej