Projekty realizowane w Technolutions

Numer projektu

FENG.01.01-IP.02-0061/23

Tytuł projektu

 

Innowacyjne, proekologiczne powłoki funkcjonalno-dekoracyjne wytwarzane w procesach hybrydowych wykorzystujących technologie PVD oraz Plasma Beam Source, prowadzące także do wyeliminowania czynników rakotwórczych w technologiach galwanicznych na przykładzie Cr (III) i Cr (VI).

Beneficjent

Technolutions Sp z o.o.

Całkowita wartość projektu

24 233 914,19 PLN

Dofinansowanie

14 470 755,90 PLN

Cel projektu

 

Projekt dotyczy przede wszystkim opracowania innowacji produktowej w postaci usługi wytwarzania twardych powłok dekoracyjnych metodami PVD odparowania łukowego oraz technologii Plasma Beam Source (PBS) w kolorze złotym oraz kolorze tzw. "głębokiej czerni" na elementach metalowych, w szczególności armaturze łazienkowej, z powierzchniową powłoką chromu wytworzoną w kąpielach zawierających związki chromu trójwartościowego zamiast związków chromu sześciowartościowego. Zastosowanie związków chromu trójwartościowego związane jest z regulacjami wprowadzanymi przez Europejską Agencję Chemikaliów ograniczającymi zastosowanie związków chromu (VI).

Docelowymi odbiorcami są przedsiębiorstwa produkujące elementy metalowe wykorzystujące powłoki dekoracyjne. Mogą być to producenci armatury łazienkowej, biżuterii, okuć drzwiowych, klamek, sztućców i innych wyrobów o walorach dekoracyjnych.

Wdrożona technologia pozwoli również na rozwój w zakresie opracowywania nowych powłok zarówno dekoracyjnych, jak i o nowych funkcjonalnościach.

 

   

 

Numer projektu

Umowa nr.  RPLD.02.03.01-10-0162/23-00

Tytuł projektu

Rozbudowa infrastruktury B+R w zakresie projektowania i wytwarzania powłok nowoczesnymi metodami inżynierii powierzchni

Beneficjent

Technolutions Sp z o.o.

Nr. działania

2.3 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Innowacje w MŚP

Całkowita wartość projektu 

2 376 153,36 PLN

Dofinansowanie

1 062 507,60 PLN

Cel projektu

 

Celem projektu jest poszerzenie możliwości badawczych Laboratorium Badawczo-Rozwojowego Technolutions Sp. z o.o. poprzez zakup urządzeń dedykowanych do projektowania i wytwarzania powłok funkcjonalnych o szczególnych zastosowaniach, powłok dekoracyjnych oraz tzw. „hard coating” i powłok odpornych na korozję

 

   

 

 

Technolutions Sp. z o.o. bierze udział  w AKADEMII MENADŻERA INNOWACJI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój