Projekty realizowane w Technolutions

 

Numer projektuUmowa nr.  RPLD.02.03.01-10-0162/23-00
Tytuł projektuRozbudowa infrastruktury B+R w zakresie projektowania i wytwarzania powłok nowoczesnymi metodami inżynierii powierzchni
BeneficjentTechnolutions Sp z o.o.
Nr. działania

2.3 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Innowacje w MŚP

Całkowita wartość projektu 2 376 153,36 PLN
Dofinansowanie1 062 507,60 PLN
Cel projektuCelem projektu jest poszerzenie możliwości badawczych Laboratorium Badawczo-Rozwojowego Technolutions Sp. z o.o. poprzez zakup urządzeń dedykowanych do projektowania i wytwarzania powłok funkcjonalnych o szczególnych zastosowaniach, powłok dekoracyjnych oraz tzw. „hard coating” i powłok odpornych na korozję

   

 

 

 

 

Technolutions Sp. z o.o. bierze udział  w AKADEMII MENADŻERA INNOWACJI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój