Mikroskopia sił atomowych

01

Metoda AFM

Metoda AFM umożliwia tworzenie obrazów badanych powierzchni z bardzo dużą rozdzielczością, dlatego znalazła powszechne zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i techniki. Metoda AFM polega na analizie ugięcia belki z ostrzem pomiarowym pod wpływem oddziaływań sił pomiędzy atomami badanej powierzchni a atomami ostrza. Podczas pomiaru detektor mikroskopu przetwarza wygięcie belki na sygnał prądowy, który następnie generuje obraz próbki. Metoda AFM znajduje zastosowanie w badaniach powierzchni próbek przewodzących oraz nieprzewodzących prąd elektryczny. Dodatkowo pomiary można wykonywać w środowisku powietrza, gazów czy w cieczy.

Mikroskopy sił atomowych mogą pracować w trzech różnych trybach:

 • Kontaktowym (ang. contact mode)
 • Bezkontaktowym (ang. non-contact mode)
 • Trybie z przerywanym kontaktem (ang. tapping, intermittent contact mode)

Mikroskop FX40

Mikroskop sił atomowych FX40 firmy Park Systems do próbek o małych i średnich rozmiarach. FX40 generuje obrazy o najwyższej rozdzielczości. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji mikroskop automatycznie wymienia igły. Kamera identyfikująca odczytuje kod QR nadrukowany na nośniku układów scalonych nowo załadowanej sondy skanującej oraz wyodrębnia i wyświetla wszystkie istotne informacje o każdej dostępnej igle.

 • Najostrzejsze obrazy o najwyższej rozdzielczości
 • Park FX40 automatycznie obrazuje i pozyskuje dane dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji
 • Kamery o dodatkowej osi automatycznie ustawiają się z wiązkami laserowymi i fotodetektorami
 • Posiada systemy wczesnego ostrzegania i zabezpieczenia przed awarią

Automatyczna identyfikacja głowicy

Kamera rozpoznaje głowicę za pomocą kodu QR umieszczonego na nośniku. Wyodrębnia i wyświetla wszystkie istotne informacje dotyczące każdej z dostępnych igieł, w typ typ, model, zastosowanie i sposób użycia.

Automatyczna wymiana igły

W modelu FX40 wymiana igieł odbywa się w pełni automatycznie. Wykorzystując kasetę z 8 igłami, wraz mechanizmem sterowanym magnetycznie, igły mogą być montowane bez konieczności obsługi użytkownika

Automatyczne ustawienie wiązki

FX40 automatycznie pozycjonuje belkę na właściwym miejscu sondy i optymalizuje jej pozycję w pionie i poziomie. Jedno proste kliknięcie powoduje przesunięcie osi X,Y i Z, co zapewnia wyraźniejsze obrazy bez zniekształceń

Mikroskop NX7

Mikroskop NX7 firmy Park Systems wyposażony jest w dwa niezależne skanery XY i Z. Park NX7 posiada najbardziej wszechstronny zakres trybów SPM. Zaawansowane tryby pomiarów nanomechanicznych są obsługiwane przez domyślny elektroniczny kontroler NX. W przeciwieństwie do innych mikroskopów firmy Park Systems, model NX7 charakteryzuje się manualnym stolikiem do pozycjonowania próbek w kierunku XY oraz zmotoryzowanym statywem do przemieszczania głowicy AFM w kierunku Z. Mikroskop działa w oparciu o wszechstronne oprogramowanie operacyjne Park SmartScanTM.

Park NX7

 • Zaawansowane tryby pomiarów nanomechanicznych są obsługiwane domyślnie
 • Najlepsza w branży kompatybilność opcji i możliwość rozbudowy
 • Ułatwiony dostęp umożliwiający wymianę próbki lub ostrza

Intuicyjne ustawienie lasera dzięki wstępnie ustawionemu położeniu ostrza

Mikroskop NX10

Mikroskop sił atomowych NX10 firmy Park Systems do próbek o małych i średnich rozmiarach. Model ten charakteryzuje się wykonywaniem pomiarów w najwyższej rozdzielczości. Mikroskop NX10 wyposażony jest w niskoszumowy detektor Z. Jest to unikalna cecha konstrukcyjna platformy NX, zapewniająca najniższy w branży i nieporównywalny poziom szumów. Kolejną niepowtarzalną cechą mikroskopu NX10 jest konstrukcja głowicy, która poprzez ułatwiony dostęp pozwala na łatwą instalację nowych igieł i próbek.

Mikroskop NX10 korzysta z oprogramowania Park SmartScan. Jest to rewolucyjne oprogramowanie operacyjne dla systemów AFM firmy Park Systems, które pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz zarówno niedoświadczonym użytkownikom w trybie automatycznym jak i zaawansowanym użytkownikom w trybie manualnym. Tryb automatyczny umożliwia uzyskanie obrazu o jakości konkurującej do obrazów uzyskiwanych przez ekspertów używających konwencjonalnych technik. Tryb manualny oferuje obszerny zestaw funkcji i ustawień parametrów pomiaru.

Park NX10:

 • Generuje dane o najwyższej rozdzielczości
 • Unikalna konstrukcja głowicy pozwala na łatwą wymianę igły
 • Zbliżanie igły do próbki może trwać nawet 10 sekund

NX10 korzysta z oprogramowania Park SmartScanTM i XEI.

Mikroskop NX12

Mikroskop NX12 to wszechstronna platforma dla naukowców zajmujących się chemią analityczną. Jest to połączenie wydajności modelu Park NX10 z odwróconą mikroskopią optyczną. Znajduje zastosowanie w obrazowaniu z rozdzielczością nanometryczną z możliwością pomiaru właściwości elektrycznych, magnetycznych, termicznych i mechanicznych. System skanujący oparty na wysokorozdzielczej skaningowej mikroskopii przewodnictwa jonowego (SICM) skaningowej mikroskopii elektrochemicznej (SECM) i skaningowej mikroskopii elektrochemicznej komórek (SECCM).

Park NX12

 • Doskonała platforma do zastosowań elektrochemicznych
 • Kontrola środowiska dla gazu obojętnego i wilgotności
 • Wszechstronne i łatwe w użyciu ogniwo elektrochemiczne
 • Odwrócony mikroskop optyczny (IOM)

Mikroskop NX20

Model NX20 to wiodące narzędzie  do analizy uszkodzeń i badań dużych próbek

Jest to najdokładniejszy na świecie AFM do badania dużych próbek. Model ten jest szczególnie doceniany w przemyśle półprzewodników i dysków twardych. Mikroskop Park NX20 jest wyposażony w unikalne rozwiązania, które ułatwiają odkrywanie przyczyn awarii. Precyzyjne skanowanie w trybie True Non-Contact  wydłuża okres eksploatacji ostrza pomiarowego, w wyniku czego nie wymaga częstej wymiany.

Park NX20

 • Do analizy dużych próbek
 • Łatwa obsługa, nawet dla początkujących inżynierów
 • Dokładny pomiar chropowatości powierzchni
 • Niskoszumowy detektor Z

* Park NX20 300mm

Pierwszy w branży AFM dla dużych próbek, (zakres przesuwu 300 mm x 300 mm)

* Park NX20 Lite

Ekonomiczna wersja NX20 dla dużych próbek. Posiada bogaty zestaw funkcji przy rozsądnej cenie. 

Mikroskop NX-Hivac

Wysokopróżniowy AFM do analizy uszkodzeń i badań materiałów wrażliwych na atmosferę. Ponieważ  pomiar w wysokiej próżni zapewnia większą dokładność i powtarzalność wyników oraz mniejsze uszkodzenia próbki niż w warunkach otoczenia lub suchego azotu, użytkownicy mogą stosować ten mikroskop do analizy uszkodzeń, takich jak stężenie domieszek w skaningowej mikroskopii oporowej (SSRM). Wysoka próżnia w mikroskopie Park NX-Hivac jest automatycznie kontrolowana przez oprogramowanie Hivac Manager.

 • Umożliwia badania w środowisku wolnym od tlenu i innych czynników
 • Wysoka dokładność i rozdzielczość pomiarów
 • Łatwa obsługa i lepsza wydajność, dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu
 • Automatyzacja skanowania redukuje do minimum wymagany wkład użytkownika