Urządzenia dla inżynierii materiałów

Młoty do badania udarności Galdabini

Młot jest wyposażony w panel dotykowy oraz barierę bezpieczeństwa z grubych paneli Lexan a elektrycznie blokowane drzwi uniemożliwiają ich otwarcie podczas trwania testu. Dodatkowo urządzenie zostało wyposażone w blokadę mechaniczną uruchamianą w przypadku awarii prądu. Urządzenie spełnia normy bezpieczeństwa ISO 13849-1, IEC 62061 oraz ISO 13849-1.

System został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa operatora, umożliwia ustawienie wszystkich operacji testowych z zewnątrz osłony. Pochylone płaszczyzny bariery kierują próbki po teście w jedno miejsce.

Młoty udarnościowe Galdabini wyróżnia zastosowanie najbardziej stabilnej konstrukcji dwukolumnowej młota, która zapewnia wysoką sztywność i wyklucza oddziaływanie sił statycznych, spowodowanych masą młota. Taka konstrukcja wydłuża czas pracy łożysk oraz zmniejsza siłę tarcia, dzięki czemu otrzymane wyniki są dokładniejsze.

Młot udarnościowy można wyposażyć w system do archiwizacji próbek, który umożliwia przechowywanie, zarządzanie, tworzenie statystyk oraz wystawianie certyfikatów testowych. Ponadto dane z łatwością można wyeksportować do edytowalnej wersji pliku CSV.

Dodatkowo można zastosować zestaw oprzyrządowania do analizy dynamicznej zgodnej z ISO 14556. Pakiet oprogramowania oraz młot z tensometrycznym układem elektronicznym umożliwia rejestracje siły, z częstotliwością akwizycji 1 GHz, w odniesieniu do przemieszczenia lub czasu. Po teście umożliwia wyświetlenie wykresu rozkładu siły podczas badania próbki.

Zgodny z wymaganiami testu Charpy’ego według normy ISO 14556 i ASTM E2298.

Dodatkowo młot można wyposażyć w: wahadła, bijaki, systemy do centrowania próbek oraz akcesoria do preparatyki.

Próba udarności

W celu określenia wytrzymałości materiału na pękanie wykonuje się próby udarności. Takie próby przeprowadza się za pomocą młota wahadłowego, który trakcie ich trwania uderza przygotowaną wcześniej próbkę danego materiału. Wynik próby udarności wyrażany jest w dżulach.

Zarówno warunki wykonania próby, jak i próbki wykorzystywane podczas testu są znormalizowane. Dokładnie określono wielkość i sposób wykonania próbek. Mają one długość 55 mm, wysokość 10 mm oraz szerokość 5, 7,5 lub 10 mm. Charakterystyczną cechą próbki w badaniu udarności jest karb, który znajduje się w połowie i ma kształt litery V lub U.

Na poniższym rysunku przedstawiono zasadę działania młota, który opuszczany jest z wysokości i w najniższym położeniu uderza próbkę. Próbka opiera się o maszynę końcami, a karb ułożony jest po przeciwnej stronie do uderzenia młota.

Po wykonaniu próby udarnościowej wykonuje się również badanie przełomów próbek. Pozwala to poszerzyć diagnostykę danego materiału i określić inne jego cechy. Wyróżnia się następujące rodzaje przełomów:

  • rozdzielczy, jeśli próbka została zgięta lub pękła wpływając na powstanie stałych odkształceń w materiale,
  • kruchy, jeśli po pęknięciu próbki nie powstały żadne odkształcenia,
  • z rozwarstwieniem. Przełom ten pojawia się jeśli materiał był poddany obróbce plastycznej i charakteryzuje się dużym stopniem anizotropowości.