Nowe powłoki hybrydowe z borem

01

Ogólnie przyjętą zasadą jest, że zwiększenie twardości powłoki zwiększa jej naprężenia wewnętrzne, a tym samym kruchość. Dzięki jednoczesnemu zastosowaniu osadzania łukowego i sputteringu nowa technologia LACS® (Lateral ARC & Central Sputtering) opracowana przez firmę PLATIT łamie tę zasadę.

Ważną rolę w tym procesie odgrywa rozpylany bor (z TiB2 lub B4C). Tworzy on warstwy nanokompozytowe z materiałami łukowymi (takimi jak Al, Ti, Cr). Twardość powłok można dodatkowo zwiększyć dzięki zmniejszeniu wielkości ziarna.

Nowe warstwy (BorAC: AlCrTiN / BN, BorAT: AlTiN / BN) znajdują coraz szersze zastosowanie w przemyśle. Wysokie właściwości tych powłok i pierwsze wyniki budzą wielkie oczekiwania i niewątpliwie wskazują na ważny kamień milowy w rozwoju materiałów powłokowych na narzędzia.