Urządzenia dla inżynierii materiałów

01

Firma Cesare Galdabini ma doświadczenie w testowaniu materiałów od 130 lat. W swojej ofercie posiada szeroką gamę maszyn elektromechanicznych, przystosowaną do testów dwukierunkowych: badania wytrzymałości na rozciąganie, ściskanie i zginanie, testów cyklicznych oraz stałego obciążenia i według wielu innych międzynarodowych norm. Maszyny mogą być stosowane w badaniach i kontroli jakości wszystkich materiałów.

Seria maszyn stołowych Quasar wykorzystywana jest w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, elastomerów, kompozytów, opakowań, metali lekkich, biomateriałów oraz wielu innych. Maszyny można przystosować do indywidualnych potrzeb poprzez wydłużoną ramę czy zastosowanie wysokich prędkości.

Seria maszyn podłogowych Quasar sprawdzi się do badań metali, odlewów, śrub, połączeń spawanych, materiałów dla budownictwa oraz wszędzie, gdzie od materiałów wymagana jest wysoka wytrzymałość.

Galdabini – jedna fabryka dla najwyższej jakości

Firmę Galdabini wyróżnia fakt, że maszyny są produkowane w całości w jednej fabryce.

Większość producentów ogranicza się jedynie do składania maszyn wytrzymałościowych z gotowych komponentów. Dewizą firmy GALDABINI jest przekonanie, że kluczowe elementy muszą zostać wyprodukowane w jednej fabryce aby zapewnić pełną kompatybilność maszyny testującej.

maszyna wytrzymałościowa

Jako jeden z nielicznych producentów maszyn wytrzymałościowych, GALDABINI produkuje własne ekstensometry:

  • w pełni automatyczne ekstensometry pneumatyczne,
  • ekstensometry video,
  • ekstensometry o długim skoku do tworzyw sztucznych,
  • ekstensometry laserowe,

maszyna wytrzymałościowa

oraz uchwyty:

  • uchwyty hydrauliczne ze zintegrowaną proporcjonalną siłą zacisku,
  • uchwyty pneumatyczne,
  • uchwyty klinowe.

Jako wiodący producent Galdabini zapewnia dostawę wszystkich typowych części zamiennych dostępnych z magazynu.

Każda maszyna wyposażona jest w oprogramowanie LabTest. To nowoczesny, wielozadaniowy system. Aby się o tym przekonać, można wypróbować wersję DEMO podczas spotkania. Oprogramowanie LabTest cechuje przejrzysta obsługa – żadne inne oprogramowanie testujące nie jest tak łatwe w obsłudze, jednocześnie pozwalając na pracę z bardzo zaawansowanymi testami. Rozwój oprogramowania zapewnia 5 projektantów Galdabini, którzy codziennie pracują nad wdrożeniem nowych funkcji i spełnieniem wszystkich wymagań.

Wykwalifikowany, autoryzowany serwis Technolutions zapewnia instalację na miejscu oraz szkolenie z obsługi maszyny. Wsparcie techniczne jest realizowane przez naszych inżynierów serwisu przez cały cykl życia maszyny.

Każda maszyna wytrzymałościowa posiada szeroką gamę uchwytów dedykowanych dla każdej normy. Dodatkowo maszynę można doposażyć w ekstensometry (automatyczny, videoekstensometr) oraz komorę temperaturową do 350⁰C lub piec do 1200⁰C.

Maszyny QUASAR przeznaczone są do wykonywania statycznej próby rozciągania, która jest podstawową metodą wyznaczania wytrzymałości materiałów. Badanie polega na rozciąganiu próbki przy użyciu kontrolowanej siły aż do jej zerwania. W czasie próby rejestruje się zależność siły rozciągającej od przyrostu długości próbki. Poniżej wskazane są właściwości, które można wyznaczyć dzięki maszynie wytrzymałościowej.

Statyczna próba rozciągania

Statyczna próba rozciągania jest podstawową metodą badania wytrzymałości materiałów konstrukcyjnych. Badanie to polega na osiowym rozciąganiu znormalizowanej próbki materiału w celu określenia jego właściwości mechanicznych, takich jak wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności, moduł Younga oraz naprężenie zrywające

W statycznej próbie rozciągania, próbka materiału jest poddana stopniowemu obciążeniu, aż do momentu jej zerwania. Podczas badania mierzone są siła działająca na próbkę oraz jej wydłużenie. Na podstawie tych danych można obliczyć parametry charakteryzujące materiał.

Wyniki statycznej próby rozciągania są istotne przy projektowaniu i ocenie wytrzymałości materiałów. Pozwalają one określić, jak materiał zachowuje się pod obciążeniem i czy spełnia wymagania stawiane przez normy i standardy branżowe. Statyczna próba rozciągania jest wykonywana na różnych materiałach, takich jak metale, tworzywa sztuczne, drewno czy tkaniny. Każdy materiał ma swoje charakterystyczne właściwości mechaniczne, dlatego ważne jest przeprowadzenie odpowiednich badań, aby poznać ich parametry. Wyniki statycznej próby rozciągania są często przedstawiane w postaci krzywej naprężenie-odkształcenie. Krzywa ta pokazuje, jak naprężenie w materiale zmienia się wraz z jego deformacją. Na podstawie tej krzywej można określić granicę plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie, moduł Younga i inne parametry. Statyczną próbę rozciągania, często przeprowadza się według międzynarodowych standardów, dzięki temu można uzyskać wiarygodne i porównywalne wyniki badań. Podsumowując, statyczna próba rozciągania jest niezwykle istotnym badaniem wytrzymałości materiałów. Daje ona informacje na temat właściwości mechanicznych materiału i pozwala ocenić jego wytrzymałość. Przeprowadzanie tego rodzaju badań jest niezbędne przy projektowaniu i produkcji różnych konstrukcji oraz materiałów.

Wytrzymałość na rozciąganie

Wytrzymałość na rozciąganie to jedna z podstawowych właściwości mechanicznych materiałów, która opisuje ich zdolność do wytrzymywania sił rozciągających. Jest to naprężenie, które odpowiada największej sile rozciągającej, jakiej materiał może się oprzeć bez pęknięcia czy zerwania. Wyniki wytrzymałości na rozciąganie są istotne przy projektowaniu i ocenie wytrzymałości różnych materiałów, takich jak metale, tworzywa sztuczne, drewno czy tkaniny. Pozwalają one określić, jak materiał zachowuje się pod obciążeniem i czy spełnia wymagania stawiane przez normy i standardy branżowe. Badanie wytrzymałości na rozciąganie polega na poddaniu próbki materiału obciążeniu, wzdłużnej siły rozciągającej, aż do momentu jej zerwania. Podczas badania mierzona jest siła działająca na próbkę oraz jej wydłużenie. Na podstawie tych danych można obliczyć parametry charakteryzujące materiał, takie jak granica plastyczności, moduł Younga czy wytrzymałość na rozciąganie. Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie są często przedstawiane w postaci krzywej naprężenie-odkształcenie. Na podstawie tej krzywej można określić granicę plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie oraz inne parametry charakteryzujące materiał. Ważne jest, aby przeprowadzać badania wytrzymałości na rozciąganie zgodnie z odpowiednimi standardami i normami, takimi jak ISO 6892-1 czy ASTM E8. Dzięki temu można uzyskać wiarygodne i porównywalne wyniki badań. Podsumowując, wytrzymałość na rozciąganie jest istotnym parametrem charakteryzującym materiały. Badanie tej właściwości pozwala ocenić zdolność materiału do wytrzymywania sił rozciągających i jest niezbędne przy projektowaniu i produkcji różnych konstrukcji oraz materiałów. Wytrzymałość na rozciąganie Rm – maksymalne naprężenie, jakie uzyskano podczas próby rozciągania. Podaje się je w stosunku do początkowego pola przekroju próbki w N/mm2. Wydłużenie procentowe próbki A% – stosunek zmiany długości próbki po teście do długości początkowej. Granica plastyczności Rp – wartość naprężenia, przy którym zaczynają powstawać nieodwracalne, mikroskopijne odkształcenia w budowie atomowej. W przypadku gdy w materiale nie ma wyraźnej granicy plastyczności wyznacza się umowną granice plastyczności Rp 0,2 gdy próbka ulegnie stałemu odkształceniu równym 0,2%. Naprężenie zrywające Ru – siła, przy której materiał ulega zerwaniu. Granica proporcjonalności RH – maksymalne naprężenie, przy którym zachodzące odkształcenie jest proporcjonalne do wywołującego je naprężenia. Do osiągnięcia tej wartości działa prawo Hooke’a., Granica sprężystości Rsp – naprężenie, po przekroczeniu którego materiał nie wraca do swojego pierwotnego wymiaru. Za umowną granicą sprężystości Rsp przyjmuje się taką siłę, przy której po odciążeniu materiał ulega odkształceniu równym 0,05% dla prób rozciągania oraz 0,01% dla prób ściskania. Poniżej przykładowy wykres rozciągania dla stali o niskiej zawartości węgla oraz film pokazujący test statycznej próby rozciągania na maszynie wytrzymałościowej Quasar. Przeprowadzenie badania należy poprzedzić przygotowaniem materiału w postaci próbki. To, jak powinna wyglądać, określają odpowiednie normy dotyczące rozciągania. Najbardziej powszechna jest norma ISO 6892. Materiały do statycznej próby rozciągania dzielą się na próbki obrabiane, okrągłe i płaskie, oraz nieobrabiane. Okrągłe próbki mają charakterystyczne zakończenie w postaci chwytów (tzw. główek), wśród których wyróżnia się chwyty cylindryczne, gwintowane lub pierścieniowe. Ich wielkość określa pole przekroju początkowego S0. Podczas próby odkształcenia na materiale obserwuje się w środkowej części próbki, która nazywana jest długością pomiarową i oznaczana jest jako L0. Oblicza się ją w następujący sposób: Do badań najczęściej stosuje się próbki proporcjonalne, w których k=5.65, o ile przekrój poprzeczny próbki na to pozwala. W przypadku zbyt małej wartości przekroju wyjątkowo przyjmuje się, że k=11.3 lub stosuje nieproporcjonalne próbki.