Firma CESARE GALDABINI posiada doświadczenie w testowaniu materiałów od 130 lat. W swojej ofercie posiada szeroką gamę maszyn elektromechanicznych, przystosowaną do testów dwukierunkowych: rozciągania, ściskania, zginania, zginania, testów cyklicznych oraz stałego obciążenia i według wielu innych międzynarodowych norm. Maszyny mogą być stosowane w badaniach i kontroli jakości wszystkich materiałów.

Seria maszyn stołowych Quasar wykorzystywana jest w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, elastomerów, kompozytów, opakowań, metali lekkich, biomateriałów oraz wielu innych. Maszyny można przystosować do indywidualnych potrzeb poprzez wydłużoną ramę czy zastosowanie wysokich prędkości.

 

Quasar 2,5kN

Quasar 5kN

Quasar 10kN

Quasar 25kN

Quasar 50kN

Quasar 100kN


Seria maszyn podłogowych Quasar sprawdzi się do badań metali, odlewów, śrub, połączeń spawanych, materiałów dla budownictwa oraz wszędzie, gdzie od materiałów wymagana jest wysoka wytrzymałość.

Quasar 200kN

Quasar 250kN

Quasar 400kN

Quasar 600kN

Quasar 1000kN

Quasar 1200kN

Quasar 2000kN


To co wyróżnia firmę Galdabini od innych to fakt, że maszyny są produkowane w całości w jednej fabryce.

Większość producentów ogranicza się jedynie do składania maszyn wytrzymałościowych z gotowych komponentów. Dewizą firmy GALDABINI jest przekonanie, że kluczowe elementy muszą zostać wyprodukowane w jednej fabryce aby zapewnić pełną kompatybilność maszyny testującej.

Jako jeden z nielicznych producentów maszyn wytrzymałościowych, GALDABINI produkuje własne ekstensometry:

 • w pełni automatyczne ekstensometry pneumatyczne
 • ekstensometry video
 • ekstensometry o długim skoku do tworzyw sztucznych
 • ekstensometry laserowe

oraz uchwyty:

 • uchwyty hydrauliczne ze zintegrowaną proporcjonalną siłą zacisku
 • uchwyty pneumatyczne
 • uchwyty klinowe

Jako wiodący producent Galdabini zapewnia dostawę wszystkich typowych części zamiennych dostępnych z magazynu.

Każda maszyna wyposażona jest w oprogramowanie LabTest. To nowoczesny, wielozadaniowy system. Aby się o tym przekonać można wypróbować wersję DEMO podczas spotkania. Oprogramowanie LabTest cechuje przejrzysta koncepcja obsługi – żadne inne oprogramowanie testujące nie jest tak łatwe w obsłudze jednocześnie pozwalając na pracę z bardzo zaawansowanymi testami. Rozwój oprogramowania zapewnia 5 projektantów GALDABINI, którzy pracują nad wdrożeniem nowych funkcji i spełnieniem wszystkich wymagań.

Oprogramowanie jest dostarczane wraz z maszyną i może zostać zainstalowane na wielu jednostkach. Polskojęzyczny interfejs pozwala na łatwość obsługi. Kreator pozwoli zaprojektować certyfikat z własnym logiem, w każdej wersji oprogramowania.

Wykwalifikowany, autoryzowany serwis Technolutions zapewnia instalację na miejscu oraz szkolenie z obsługi maszyny. Wsparcie techniczne jest realizowane przez naszych inżynierów serwisu przez cały cykl życia maszyny.

Do maszyny wytrzymałościowej dostępna jest szeroka gama uchwytów dedykowanych dla każdej normy. Dodatkowo maszynę można doposażyć w ekstensometry (automatyczny, videoekstensometr czy laserowy) oraz komorę temperaturową do 350⁰C lub piec do 1200⁰C

Jeżeli potrzebujesz doposażyć swoją maszynę zapraszamy do kontaktu

Maszyny Quasar przeznaczone są do statycznej próby rozciągania, podstawowej metody wyznaczania wytrzymałości materiałów.

Badanie polega na rozciąganiu próbki przy użyciu kontrolowanej siły aż do jej zerwania. W czasie próby rejestruje się zależność siły rozciągającej od przyrostu długości próbki. Właściwości, której możemy wyznaczyć dzięki maszynie wytrzymałościowej to:

 • Wytrzymałość na rozciąganie Rm – maksymalne naprężenie jakie uzyskano podczas próby rozciągania. Podaje się je w stosunku do początkowego pola przekroju próbki w N/mm2
 • Wydłużenie procentowe próbki A% – stosunek zmiany długości próbki po teście do długości początkowej
 • Granica plastyczności Rp – wartość naprężenia, przy którym zaczynają powstawać nieodwracalne, mikroskopijne odkształcenia w budowie atomowej. W przypadku gdy w materiale nie ma wyraźnej granicy plastyczności wyznacza się umowną granice plastyczności Rp0,2 gdy próbka ulegnie stałemu odkształceniu równym 0,2%
 • Naprężenie zrywające Ru – siła przy której materiał ulega zerwaniu
 • Granica proporcjonalności RH – maksymalne naprężenie, przy którym zachodzące odkształcenie jest proporcjonalne do wywołującego je naprężenia. Do osiągnięcia tej wartości działa prawo Hooke’a które mówi o proporcjonalności odkształcenia do naprężenia.
 • Granica sprężystościRsp – naprężenie, po przekroczeniu którego materiał nie wraca do swojego pierwotnego wymiaru. Za umowną granicą sprężystości Rsp przyjmuje się taką siłę przy której po odciążeniu materiał ulega odkształceniu równym 0,05%.dl a prób rozciągania oraz 0,01% dla prób ściskania

Poniżej przykładowy wykres rozciągania dla stali o niskiej zawartości węgla oraz film pokazujący test statycznej próby rozciągania na maszynie wytrzymałościowej Quasar.

Próbki do badań opisuje każda z norm dotyczących rozciągania. Najpopularniejszą z nich jest norma ISO 6892. Do prób rozciągania używa się próbek obrabianych, okrągłych i płaskich oraz próbek w postaci odcinków materiału w stanie nieobrobionym.

Próbki okrągłe zakończone mogą być chwytami (główkami) cylindrycznymi, gwintowanymi lub dostosowanymi do uchwytów pierścieniowych. Wielkością  podstawową  tych  próbek  jest pole przekroju początkowego S0

Długość pomiarowa L0 części  środkowej  próbki, na której obserwuje się odkształcenia, jest obliczana z zależności:

Takie próbki do badań nazywane są proporcjonalnymi. Przyjęto, że wartość k=5.65. Jeżeli  przekrój poprzeczny próbki do badań jest za mały, można przyjąć wyższą wartość k=11.3, lub zastosować nieproporcjonalną próbkę do badań.

Seria maszyn Quasar została przygotowana do wielu testów wytrzymałościowych, poniżej przykładowe zastosowania:

 • Próba rozciągania taśm i folii z tworzyw sztucznych

  ISO 527-3, ASTM D 882

 • Odporność na penetrację elastycznych folii barierowych

  ASTM F1306

 • Test wytrzymałości na odrywanie 90 °

  ASTM B571, ISO 8510-1, ASTM D2861, ASTM D3330

 • Test kompresji dla materiałów z tworzyw sztucznych

  ASTM D1621, ISO 844

 • Próba rozciągania rur termoplastycznych

  ISO 6259

 • Próba rozciągania tworzyw wzmacnianych włóknem

  ISO 527-4, ISO 527-5, ASTM D3039, EN 2561

 • Właściwości plastyczne tworzyw sztucznych

  ASTM D638, ISO 527-1, ISO 527-2, JIS K7113

 • Test zginania tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem

  ISO 14125, ASTM D6272

 • Testowanie odlewów i odkuwek

  EN 818-X, EN 1677-X, ISO 3266

 • Badanie R i N za pomocą ekstensometru wideo

  ASTM E345, DIN 50154, ASTM E517, ASTM E646

 • Próba rozciągania folii miedzianych

  ISO 6892

 • Test rozciągania materiałów w komorze temperaturowej

  ISO 6892, ISO 6892-3, ASTM E21, GOST 9651, GB / T ...

 • Test zginania metali

  ISO 7438, ISO 5173, ASTM E190, ASTM E290

 • Zrobotyzowany system do testowania

  ISO 6892, ASTM E8, GB/T 228, JIS Z 2241, GOST 1497

 • Próba rozciągania złącz spawanych

  ISO 4136, ISO 5173, ISO 5178

 • Próba rozciągania stali walcowanej na gorąco

  ISO 6892-1

 • Test wytrzymałości pasów na rozciąganie

  ASTM-D6775

 • Próba rozciągania pasków tekstur

  ISO 13934-1, ISO 1421

 • Próba rozrywania hermetycznego opakowania

  EN 868-51421

 • 3- oraz 4-punktowe zginanie tektury warstwowej

  DIN 53121, ISO 5628

 • Próba rozciągania prętów zbrojeniowych

  ASTM A370, ISO 10180, ISO 15630, DIN 488, JIS G311...

 • Badanie wytrzymałości drutów i splotów

  EN 10218-1, ISO 15630-X, EN 10138-X, BS 5896

 • Test dla płyt drewnianych

  ISO 314

 • Test wyciągania kotwy z cegły i betonu komórkow...

Maszyny wytrzymałościowe