galdabini

Maszyny wytrzymałościowe

Firma Cesare Galdabini ma doświadczenie w testowaniu materiałów od 130 lat. W swojej ofercie posiada szeroką gamę maszyn elektromechanicznych, przystosowaną do testów dwukierunkowych: badania wytrzymałości na rozciąganie, ściskanie i zginanie, testów cyklicznych oraz stałego obciążenia i według wielu innych międzynarodowych norm. Maszyny mogą być stosowane w badaniach i kontroli jakości wszystkich materiałów.

Maszyny nastołowe

Seria maszyn stołowych Quasar wykorzystywana jest w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, elastomerów, kompozytów, opakowań, metali lekkich, biomateriałów oraz wielu innych. Maszyny można przystosować do indywidualnych potrzeb poprzez wydłużoną ramę czy zastosowanie wysokich prędkości.

QUASAR 2.5 kN

QUASAR 5 kN

QUASAR 10 kN

QUASAR 25 kN

QUASAR 50 kN

QUASAR 100 kN

Maszyny podłogowe

Seria maszyn podłogowych Quasar sprawdzi się do badań metali, odlewów, śrub, połączeń spawanych, materiałów dla budownictwa oraz wszędzie, gdzie od materiałów wymagana jest wysoka wytrzymałość.

QUASAR
200 kN

435

QUASAR
250 kN

QUASAR
600 kN

437

QUASAR
1000 kN

QUASAR
1200 kN

QUASAR
2000 kN

Galdabini – jedna fabryka dla najwyższej jakości

Firmę Galdabini wyróżnia fakt, że maszyny są produkowane w całości w jednej fabryce.

Większość producentów ogranicza się jedynie do składania maszyn wytrzymałościowych z gotowych komponentów. Dewizą firmy GALDABINI jest przekonanie, że kluczowe elementy muszą zostać wyprodukowane w jednej fabryce aby zapewnić pełną kompatybilność maszyny testującej.

Jako jeden z nielicznych producentów maszyn wytrzymałościowych, GALDABINI produkuje własne ekstensometry:

  • w pełni automatyczne ekstensometry pneumatyczne,
  • ekstensometry video,
  • ekstensometry o długim skoku do tworzyw sztucznych,
  • ekstensometry laserowe,

oraz uchwyty:

  • uchwyty hydrauliczne ze zintegrowaną proporcjonalną siłą zacisku,
  • uchwyty pneumatyczne,
  • uchwyty klinowe.

Jako wiodący producent Galdabini zapewnia dostawę wszystkich typowych części zamiennych dostępnych z magazynu.

Każda maszyna wyposażona jest w oprogramowanie LabTest. To nowoczesny, wielozadaniowy system. Aby się o tym przekonać, można wypróbować wersję DEMO podczas spotkania. Oprogramowanie LabTest cechuje przejrzysta obsługa – żadne inne oprogramowanie testujące nie jest tak łatwe w obsłudze, jednocześnie pozwalając na pracę z bardzo zaawansowanymi testami. Rozwój oprogramowania zapewnia 5 projektantów Galdabini, którzy codziennie pracują nad wdrożeniem nowych funkcji i spełnieniem wszystkich wymagań.

Wykwalifikowany, autoryzowany serwis Technolutions zapewnia instalację na miejscu oraz szkolenie z obsługi maszyny. Wsparcie techniczne jest realizowane przez naszych inżynierów serwisu przez cały cykl życia maszyny.

Do maszyny wytrzymałościowej dostępna jest szeroka gama uchwytów dedykowanych dla każdej normy. Dodatkowo maszynę można doposażyć w ekstensometry (automatyczny, videoekstensometr) oraz komorę temperaturową do 350⁰C lub piec do 1200⁰C.

Potrzebujesz informacji?

Zostaw swój kontakt, odezwiemy się

Statyczna próba rozciągania

Maszyny QUASAR przeznaczone są do wykonywania statycznej próby rozciągania, która jest podstawową metodą wyznaczania wytrzymałości materiałów. Badanie polega na rozciąganiu próbki przy użyciu kontrolowanej siły aż do jej zerwania. W czasie próby rejestruje się zależność siły rozciągającej od przyrostu długości próbki. Poniżej wskazane są właściwości, które można wyznaczyć dzięki maszynie wytrzymałościowej.

Wytrzymałość na rozciąganie Rm – maksymalne naprężenie, jakie uzyskano podczas próby rozciągania. Podaje się je w stosunku do początkowego pola przekroju próbki w N/mm2.

Wydłużenie procentowe próbki A% – stosunek zmiany długości próbki po teście do długości początkowej.

Granica plastyczności Rp – wartość naprężenia, przy którym zaczynają powstawać nieodwracalne, mikroskopijne odkształcenia w budowie atomowej. W przypadku gdy w materiale nie ma wyraźnej granicy plastyczności wyznacza się umowną granice plastyczności Rp 0,2 gdy próbka ulegnie stałemu odkształceniu równym 0,2%.

Naprężenie zrywające Ru – siła, przy której materiał ulega zerwaniu.

Granica proporcjonalności RH – maksymalne naprężenie, przy którym zachodzące odkształcenie jest proporcjonalne do wywołującego je naprężenia. Do osiągnięcia tej wartości działa prawo Hooke’a.,

Granica sprężystości Rsp – naprężenie, po przekroczeniu którego materiał nie wraca do swojego pierwotnego wymiaru. Za umowną granicą sprężystości Rsp przyjmuje się taką siłę, przy której po odciążeniu materiał ulega odkształceniu równym 0,05% dla prób rozciągania oraz 0,01% dla prób ściskania.

Poniżej przykładowy wykres rozciągania dla stali o niskiej zawartości węgla oraz film pokazujący test statycznej próby rozciągania na maszynie wytrzymałościowej Quasar.

Przeprowadzenie badania należy poprzedzić przygotowaniem materiału w postaci próbki. To, jak powinna wyglądać, określają odpowiednie normy dotyczące rozciągania. Najbardziej powszechna jest norma ISO 6892. Materiały do statycznej próby rozciągania dzielą się na próbki obrabiane, okrągłe i płaskie, oraz nieobrabiane.
Okrągłe próbki mają charakterystyczne zakończenie w postaci chwytów (tzw. główek), wśród których wyróżnia się chwyty cylindryczne, gwintowane lub pierścieniowe. Ich wielkość określa pole przekroju początkowego S0.

Podczas próby odkształcenia na materiale obserwuje się w środkowej części próbki, która nazywana jest długością pomiarową i oznaczana jest jako L0. Oblicza się ją w następujący sposób:

Do badań najczęściej stosuje się próbki proporcjonalne, w których k=5.65, o ile przekrój poprzeczny próbki na to pozwala. W przypadku zbyt małej wartości przekroju wyjątkowo przyjmuje się, że k=11.3 lub stosuje nieproporcjonalne próbki.

Aplikacje

ISO 527-3, ASTM D 882
Próba rozciągania taśm i folii z tworzyw sztucznych
Test wyciągania kotwy z cegły i betonu komórkowego
ISO 314
Test dla płyt drewnianych
EN 10218-1, ISO 15630-X, EN 10138-X, BS 5896
Badanie wytrzymałości drutów i splotów
ASTM A370, ISO 10180, ISO 15630, DIN 488, JIS G3112
Próba rozciągania prętów zbrojeniowych
DIN 53121, ISO 5628
3- oraz 4-punktowe zginanie tektury warstwowej
EN 868-51421
Próba rozrywania hermetycznego opakowania
ISO 13934-1, ISO 1421
Próba rozciągania pasków tekstur
ISO 6892-1
Próba rozciągania stali walcowanej na gorąco
ISO 4136, ISO 5173, ISO 5178
Próba rozciągania złącz spawanych
ISO 6892, ASTM E8, GB/T 228, JIS Z 2241, GOST 1497
Zrobotyzowany system do testowania
ISO 7438, ISO 5173, ASTM E190, ASTM E290
Test zginania metali
ISO 6892-2, ISO 6892-3, ASTM E21, GOST 9651, GB/T 228.2
Test rozciągania materiałów w komorze temperaturowej
ISO 6892
Próba rozciągania folii miedzianych
ASTM E345, DIN 50154, ASTM E517, ASTM E646
Badanie R i N za pomocą ekstensometru wideo
EN 818-X, EN 1677-X, ISO 3266
Testowanie odlewów i odkuwek
ASTM D638, ISO 527-1, ISO 527-2, JIS K7113
Właściwości plastyczne tworzyw sztucznych
ISO 527-4, ISO 527-5, ASTM D3039, EN 2561
Próba rozciągania tworzyw wzmacnianych włóknem
ISO 6259
Próba rozciągania rur termoplastycznych
ASTM D1621, ISO 844
Test kompresji dla materiałów z tworzyw sztucznych
ASTM B571, ISO 8510-1, ASTM D2861, ASTM D3330
Test wytrzymałości na odrywanie 90 °
ASTM F1306
Odporność na penetrację elastycznych folii barierowych
Previous
Next

Technolutions sp. z o. o.

Otolice 38

99-400 Łowicz

 

 

tel.: +48 606 440 718

e-mail: kontakt@technolutions.pl

Technolutions 2022 © wszelkie prawa zastrzeżone