ICP-CVD_1-287x300ICP CVD jest procesem osadzania cienkich filmów z fazy gazowej na podłożu ze wspomaganiem plazmowym. W porównaniu do klasycznego CVD termicznego, w tym przypadku katalizatorem reakcji jest plazma a nie temperatura. Poszerza to możliwości jeśli chodzi o materiały pokrywanych podłoży; jak również poprawia możliwości kontrolowania stechiometrii i czystości powierzchni oraz wytwarzania warstw nierównowagowych. Proces ten składa się z reakcji chemicznych które występują po utworzeniu plazmy z gazów reakcyjnych. Plazma otrzymywana jest pod wpływem przemiennego pola elektromagnetycznego wysokiej częstości przy odpowiednio niskim ciśnieniu.

ZALETY ICP CVD

  • wysoka gęstość plazmy
  • Niskie ciśnienie osadzania
  • Niskie temperatury pracy
  • Mniejsze prawdopodobieństwo pękania warstw osadzonych
  • Dobre właściwości dielektryczne osadzanych warstw

Przykładowe zastosowania:

  • pasywacja warstw dla procesu pakowania urządzeń
  • ogniwa słoneczne, włókna optyczne
  • warstwy anty-refleksyjne i odporne na zarysowania w optyce
PlasmaPro 80 ICPCVD65 PlasmaPro 100 ICPCVD180 PlasmaPro 100 ICPCVD300
Rozmiar elektrody 240mm
Rozmiar wafli do 50mm do 100mm do 200mm
Załadunek Open Load Load locked
Podłoża 50mm 150mm z opcją nośników dla małych próbek lub wielu płytek 200mm z opcją nośników dla małych próbek lub wielu płytek
Domieszki Nie wiele możliwości w tym: PH3, B2H6, GeH4
Prekursor cieczowy Nie
Linie gazowane sterowane MFC 4,8 lub 12 liniowa linia dostępna
Zakres temperatur próbek 20°C do 400°C 0°C do 400°C
Czyszczenie plazmą insitu Tak