ICP CVD jest procesem osadzania cienkich filmów z fazy gazowej na podłożu ze wspomaganiem plazmowym. W porównaniu do klasycznego CVD termicznego, w tym przypadku katalizatorem reakcji jest plazma a nie temperatura. Poszerza to możliwości jeśli chodzi o materiały pokrywanych podłoży; jak również poprawia możliwości kontrolowania stechiometrii i czystości powierzchni
oraz wytwarzania warstw nierównowagowych. Proces ten składa się z reakcji chemicznych które występują po utworzeniu plazmy z gazów reakcyjnych. Plazma otrzymywana jest pod wpływem
przemiennego pola elektromagnetycznego wysokiej częstości przy odpowiednio niskim ciśnieniu.


Urządzenia


PlasmaPro 80 ICPCVD

The PlasmaPro 80 is a compact, small footprint system offering versatile etch and deposition solutions with convenient open loading. It is easy to site and easy to use, with no compromise on process quality. The open load design allows fast wafer loading and unloading, ideal for research, prototyping and low-volume production. It enables high performance processes using optimised electrode cooling and excellent substrate temperature control.

 • Open load design allows fast wafer loading and unloading
 • Excellent etch control and rate determination
 • Excellent wafer temperature uniformity
 • Up to 200mm wafers
 • Low cost of ownership
 • Built to Semi S2/S8 standards

PlasmaPro 100 ICPCVD

This ICPCVD process module is designed to produce high quality films at low growth temperatures, enabled through high-density remote plasmas that achieves superior film quality with low substrate damage.

 • Excellent uniformity, high throughput and high precision processes
 • High quality films
 • Wide temperature range electrode
 • Compatible with all wafer sizes up to 200mm
 • Rapid change between wafer sizes
 • Low cost of ownership and ease of serviceability
 • Compact footprint, flexible layout
 • Resistive heated electrodes with capability up to 400°C or 1200°C
 • In-situ chamber cleaning and end-pointing
 • Flexible vapour delivery module enabling deposition of films using liquid precursors  e.g. TiO2 using TTIP, SiO2 using TEOS