VDA19 ISO16232 Czystość techniczna

ZOBACZ WIĘCEJ

Dla producentów samochodów i dostawców części samochodowych uzyskanie szybkich, dokładnych i niezawodnych wyników w zakresie czystości technicznej w całym procesie pracy jest istotną zaletą. Często w celu przeprowadzenia analizy na potrzeby realizacji zadań kontroli jakości, wykorzystuje się wiele przyrządów pochodzących od kilku dostawców. Z tego powodu, Pall Corporation i Leica Microsystems połączyły swoje wysiłki, aby zaoferować optymalne i kompleksowe rozwiązanie do analizy czystości z „jednego źródła”. Klient ma możliwość skorzystania z całościowego rozwiązania i doradztwa ekspertów z firmy Leica i PALL, aby osiągnąć maksymalną optymalizację i wydajność.

Szybkie i łatwe liczenie cząsteczek na filtrach

Oprogramowanie analityczne Cleanliness Expert

Twój sukces zależy od zapewnienia satysfakcji klienta poprzez wysoką jakość produktów. Czystość części i komponentów decyduje o wydajności, żywotności i ogólnej jakości produktu.

W miarę jak międzynarodowe i regionalne standardy, takie jak ISO, VDA i SAE, stają się coraz bardziej rygorystyczne w przemyśle motoryzacyjnym i innych branżach, rygorystyczna analiza czystości jest niezbędna do zapewnienia zgodności.

Oprogramowanie Cleanliness Expert jest łatwym w użyciu, optymalnym rozwiązaniem zapewniającym wiarygodne, powtarzalne wyniki analiz specyficznych dla danego zastosowania.

Ponieważ czystość ma znaczenie

 • Usprawnij swoją pracę dzięki pomiarom wielu próbek
 • Spełnienie międzynarodowych i krajowych standardów, jak również indywidualnych wymagań
 • Zdobądź więcej informacji za pomocą spektroskopii laserowej, aby zidentyfikować źródło zanieczyszczeń

Zarządzanie więcej niż jedną próbką

Analizuj więcej niż jedną próbkę w tym samym czasie, zwiększ wydajność pracy i uprość proces dzięki zautomatyzowanej analizie cząstek. Możesz na przykład połączyć wiele próbek filtrów z jednego procesu filtrowania w jedną partię do analizy i przypisać różne ustawienia klasyfikacji cząstek dla każdego filtra. Łatwe generowanie raportów w celu udostępnienia wyników.

Teraz możesz

 • Oszczędzić czas dzięki analizie więcej niż jednego filtra na partię jednocześnie
 • Ustawić różne parametry klasyfikacji cząstek, takich jak limity długości i szerokości dla każdego filtra
 • Zmierzyć za pomocą okrągłych lub prostokątnych wzorów skanowania
 • Używać mikroskopu do innych zadań oprócz technicznej analizy czystości

Spełniaj lub przekraczaj normy

Kontrola jest ważnym krokiem w zakresie bezpieczeństwa produktów i ma kluczowe znaczenie dla niezawodności i zgodności z normami. Dokumentowanie czystości części i komponentów jest niezbędne do uzyskania niezbędnych certyfikatów.

Oprogramowanie Cleanliness Expert pomoże Ci

 • Sklasyfikować czystość techniczną według różnych norm międzynarodowych i krajowych
 • Uwzględnić indywidualne wymagania
 • Uzyskać wiarygodne i powtarzalne wyniki za pomocą funkcji zapamiętywania i wycofywania danych
 • Ustalić pełen wymiar uszkodzenia cząstki poprzez pomiar wysokości, a nie tylko długości i szerokości.
 • Szybko generować raporty zgodnie z zewnętrznymi lub wewnętrznymi standardami

Zidentyfikuj źródło zanieczyszczenia

Nie szukaj – analizuj!

Wyobraź sobie, że mógłbyś połączyć kontrolę wizualną i chemiczną w jednym rozwiązaniu, umożliwiającym znalezienie źródła zanieczyszczeń. Oprogramowanie Cleanliness Expert w połączeniu z laserową spektroskopią awaryjną (LIBS) zapewnia elastyczne rozwiązanie analityczne 2 w 1. Szybka i łatwa wiedza na temat zanieczyszczeń daje firmie przewagę w podejmowaniu decyzji.

Twoja elastyczność dzięki LIBS

 • Uzyskaj skład chemiczny cząstki bez przenoszenia jej na mikroskop elektronowy (SEM) lub inne urządzenie
 • Wyeliminuj dodatkowe przygotowanie próbki i dostosowanie systemu
 • Wykonuj analizę chemiczną na miejscu, aby zaoszczędzić czas i pieniądze
 • Podejmuj świadome decyzje w oparciu o informacje optyczne i chemiczne

Łatwa i intuicyjna konstrukcja oprogramowania dla każdego użytkownika

Oprogramowanie Cleanliness Expert zostało zaprojektowane z myślą o użytkowniku. Interfejs użytkownika jest konfigurowalny do konkretnych potrzeb, aby umożliwić łatwą nawigację przez operatorów o różnych poziomach zaawansowania. Oprogramowanie intuicyjnie prowadzi użytkowników do szybkiego rozpoczęcia analizy. Dla uzyskania wiarygodnych, powtarzalnych wyników, wszystkie ustawienia systemu są przechowywane w pliku konfiguracyjnym i mogą być automatycznie przywołane.

Wybierz oprogramowanie Cleanliness Expert

 • Szybkie i łatwe rozróżnienie pomiędzy cząsteczkami połyskującymi (metalicznymi) i nie połyskującymi
 • Funkcje autofokusa i autodetekcji
 • Interaktywna mapa pokazująca położenie obrazu na żywo podczas przeglądu wyników
 • Dokładna analiza automatyczna dzięki kalibracji oprogramowania za pomocą zakodowanych mikroskopów
 • Łatwe generowanie raportów w celu dzielenia się wynikami

Analiza czystości technicznej – kroki

Przygotowanie części i komponentów, dobranie właściwych metod

Metoda przygotowania zależy od rodzaju części lub składnika i wielkości próbki, która ma być analizowana. Konieczne jest ustalenie właściwego roztworu wymaganego dla danej części i wielkości próbki.

Ekstrakcja i filtracja – mieszanie, płukanie części, ultrasonizacja, ocena

Wyciąganie cząstek zanieczyszczeń z części i komponentów za pomocą opryskiwania, płukania lub ultradźwięków. Roztwór czyszczący jest następnie przepuszczany przez filtr, zależny od rodzaju czyszczonych części, a cząstki zatrzymane na membranach do analizy. Do tego zadania stosowane są szafy myjące i filtry o różnych rozmiarach od PALL. Filtry są osuszane, a następnie poddawane ocenie.

Analiza cząsteczek – wykrywanie, oznaczanie ilościowe, klasyfikacja

Cząsteczki są wykrywane, kwantyfikowane i klasyfikowane według ich wielkości i rodzaju, tzn. ich potencjału do powodowania uszkodzeń. Odbywa się to przy pomocy rozwiązań Leica dla analizy czystości czyli wybranego mikroskopu Leica oraz modułu oprogramowania do analizy czystości Leica Cleanliness Expert.

Kontrola wyników, ISO 16232 I VDA19

Przeanalizuj wyniki analizy i określ, czy występują potencjalnie niebezpieczne cząstki. Cząsteczki metalu mają większe możliwości uszkodzenia, a rozwiązanie do obrazowania Leica może automatycznie zidentyfikować cząsteczki metalu. Te potencjalnie katastroficzne cząstki mogą mieć wpływ na trwałość elementu lub nawet spowodować awarię systemu.

Reaguj. Zastosowanie środków zaradczych.

Dzięki wynikom pełnej analizy czystości, krok po kroku można zoptymalizować przepływ pracy. Następnie można zidentyfikować potencjalnie katastrofalne cząstki i określić i wyeliminować źródło zanieczyszczeń. Celem jest zawsze ulepszenie procesu analizy czystości w celu wyeliminowania i zminimalizowania zanieczyszczeń.