Pomiar grubości powłok

Czym są kulotestery?

Kulotestery to urządzenia do pomiaru właściwości powierzchni takich jak odporność na ścieranie i grubość. Proces polega na ślizganiu się kuli, która w przypadku tego urządzenia służy za przeciwpróbkę, po przygotowanej próbce materiału. Kula obraca się napędzana przez silnik tworząc krater o głębokości większej niż grubość powłoki. W celu uzyskania krateru stosowane są odpowiednie ciecze ścierne.  Następnie, w ramach pogłębionego badania, krater badany jest pod mikroskopem. Na jego podstawie ocenia się zachowanie materiału w warunkach tarcia, nacisków skupionych i zarysowania.

KOMPAKTOWY MODUŁ CALOTEST


Kompaktowa wersja kulotestera CATc z serii Calotest umożliwia szybki i dokładny pomiar grubości powłok, których wartości mieszczą się w zakresie od 0,1 do 50 mikrometrów. Urządzenie umożliwia kontrolę grubości różnych rodzajów powłok, jedno- lub wielowarstwowych. Badania obejmują materiały takie jak: CVD, PVD, powłoki napylane plazmowo, warstwy anodowane, osady chemiczne i galwaniczne, polimery, farby i lakiery.

PRZEMYSŁOWY MODUŁ CALOTEST

Przemysłowy moduł Calotest mierzy grubość powłok w typowym czasie od 2 do 5 minut. W przemysłowej wersji zamontowano ramię hydrauliczne, umożliwiające użytkownikowi badanie dużych, zakrzywionych próbek lub wykonanie badania bezpośrednio na produkowanym elemencie. Jest to znakomity aparat do szybkiego i precyzyjnego określania grubości powłoki na powszechnie używanych w przemyśle komponentach powlekanych.

Analiza grubości powłoki:

  • metoda testowa – wytarcie kulą,
  • określanie grubości powłoki,
  • zastosowanie do szerokiej gamy materiałów,
  • drobne i bardzo drobne zawiesiny polerskie,
  • dostępne w konfiguracjach „kompaktowej” i „przemysłowej”.

Opcje:

  • optyczny system pomiarowy z automatycznym obliczaniem grubości.

Prędkość obrotowa:od 10 do 3000 obr/min
Zakresy czasu tarcia:od 1 do 10000 s
Standardowe średnice kulki:10, 15, 20, 25,4, 30 mm
Normy międzynarodowe:ISO 1071-2, VDI 3198