Pomiary adhezji powłok

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak istotnym parametrem jest przyczepność powłok. Dzięki szerokiej gamie urządzeń, jakie wykorzystujemy do badań, możemy przeprowadzić test zarysowania wykorzystując siły z zakresu od <1mN do 200N! 


Dzięki tak szerokiemu zakresowi sił możemy badać przyczepność zarówno bardzo cienkich powłok o grubościach nanometrycznych (np. powłok wytworzonych metodą ALD) do powłok o grubości kilkuset mikronów, wytworzonych np. metodą natryskiwania cieplnego.


Nasze badania to nie tylko sam pomiar parametrów –  wszystkie nasze pomiary są poparte szerokimi badaniami mikroskopowymi lub/i profilometrycznymi (w zależności od potrzeb), które pozwalają określić nam charakter zniszczeń powłoki podczas narastania obciążenia oraz bardzo precyzyjnie zwizualizować wszystkie parametry krytyczne, takie jak – pierwsze pęknięcia  badanej powłoki, pierwsza delaminacja lub np. jej całkowite przebicie. Taka analiza badawcza pozwala bardzo precyzyjnie określić przyczepność badanych powłok oraz porównać właściwości mechaniczne powłok między sobą.