Badania odporności na zużycie przez tarcie

Odporność na zużycie przez tarcie jest bardzo istotnym parametrem pozwalającym na ocenę porównawczą par trących. Dzięki zastosowaniu urządzeń z naszej oferty największe firmy w swoich branżach badają zużycie nowych materiałów. Jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, który materiał charakteryzuje się najlepszą odpornością na zużycie przez tarcie, jaka para materiałów lepiej się sprawdzi, jaki jest współczynnik tarcia danej pary materiałów, a do tego możemy to robić w różnych temperaturach i warunkach. W naszej firmie do badań wykorzystujemy Tribometr AntonPaar TRB, który pozwala na prowadzenie badań typu Ball/Pin-on-disc. Dzięki temu urządzeniu możemy prowadzić badania w szerokim zakresie parametrów  (obciążenie, prędkość obrotowa, ilość obrotów, temperatura badania itd.) na sucho lub z wykorzystaniem środka smarnego lub innego środowiska. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości czujników jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie mierzyć zmiany współczynnika tarcia w czasie lub w zależności od przykładanego obciążenia. Podobnie jak w przypadku badań przyczepności, nasze badania poparte są również analizą mikroskopową zarówno próbki, jak i przeciwpróbki (pinu, kulki), co pozwala określić charakter wytarcia oraz określić jego profil, szerokość oraz określić stopień zużycia.

 

Ponadto do dyspozycji naszych klientów mamy również NanoTribometr AntonPaar NTR3, który jest przyrządem przeznaczonym do badań właściwości tribologicznych materiałów w skali mikro i nano.

 

Zarówno w przypadku Tribometru lub Nano Tribometru firmy Anton Paar badania możemy prowadzić w ruchu obrotowym, oscylacyjnym oraz posuwisto-zwrotnym.