Tribometr próżniowy VTHT/VTRB

01


  Opis urządzenia

  Tribometr próżniowy VTRB lub wysokotemperaturowy tribometr próżniowy VTHT (do 1000°C) firmy Anton Paar (dawne CSM Instruments). Urządzenie pozwala na badania odporności na zużycie przez tarcie badanego materiału, a także pomiar współczynnika tarcia danej pary trącej. Jest to niezastąpione narzędzie w przypadku konieczności oceny właściwości tribologicznych materiałów mających współpracować w układzie, w którym występuje wysoka lub niska temperatura oraz zmienne ciśnienie. Urządzenie takie pozwala na podgrzanie badanej próbki w próżni lub atmosferze mieszaniny gazów do 1000 °C. Możliwe są również badania tribokorozyjne przy otwartej komorze.

  W tribometrze płaska, okrągła lub sferyczna przeciwpróbka dociskana jest do próbki z dokładnie znaną siłą. Przeciwpróbka montowana jest na sztywnym elemencie, który stanowi beztarciowy przekaźnik siły. Współczynnik tarcia jest określany podczas testu poprzez pomiar odkształcenia elastycznego ramienia. Współczynnik zużycia próbki oraz przeciwpróbki jest przeliczany z objętości materiału wytartego podczas testu. Ta prosta metoda pozwala badać tarcie oraz zużycie niemal każdej znanej kombinacji materiałów w stanie stałym w układzie ze smarowaniem lub bez. Co więcej kontrola parametrów testu, takich jak prędkość, częstotliwość, nacisk, czas, parametry środowiskowe (temperatura, wilgotność, lubrykant) pozwala symulować typowe, rzeczywiste warunki panujące dla danej pary trącej.

  Tribometry Anton Paar wyróżnia bardzo wysoka dokładność pomiaru siły w ruchu obrotowym. Ważną cechą jest możliwość zakończenia testu w momencie osiągnięcia wcześniej założonej wartości współczynnika tarcia lub gdy ustalona liczba cykli zostanie wykonana. Tribometr wyposażony w układ wysokotemperaturowy do 1000°C posiada płaszcz grzejny pozwalający na grzanie odgórne oraz układ chłodzenia. Opcjonalnie tribometr można wyposażyć w czujnik głębokości wytarcia działający w trybie czasu rzeczywistego, co pozwala na prowadzenie badań odporności na zużycie w zależności od czasu. Dodatkowo opcja pomiaru przewodności elektrycznej umożliwia badanie właściwości izolacyjnych powłok. System posiada automatyczne układy regulujące promień wytarcia oraz pozycję ramienia z trzpieniem.

  Tribometr umozliwia badania w szerokim zakresie temperatur. W przypadku badania w układzie obrotowym możliwe jest podgrzanie próbki w cieczy do temperatury 300°C (bez dodatkowego pieca).

  Oprogramowanie sterujące obejmuje kompletny zestaw parametrów testowych oraz narzędzia do obróbki danych:

  - pomiar w czasie rzeczywistym współczynnika tarcia, temperatury, głębokości, przewodności elektrycznej pomiędzy parą trącą (opcjonalnie),

  - łatwa regulacja wszystkich parametrów testu takich jak prędkość obrotowa, częstotliwość, ilości obrotów, progu współczynnika tarcia, temperatury oraz czasu,

   - automatyczna kalkulacja właściwego współczynnika tarcia, odchylenia standardowego, wartości minimalnych/ maksymalnych współpracującej pary trącej,

  - edycja informacji testowych obejmujących dane nt. powłoki, podłoża, dostawcy, geometrii, oleju oraz wymiarów,

  - dwa kanały użytkownika pozwalają równocześnie wprowadzić dane uzupełniające, takie jak temperatura lub wilgotność,

  - kalkulacja szybkości zużycia próbki oraz przeciwpróbki,

  - obliczenie naprężenia wg teorii Hertza, export danych w formacie ASCII.

  Urządzenie wyposażone jest w komputer z dedykowanym oprogramowaniem (z dodatkową licencją umożliwiającą instalację oprogramowania na innym komputerze), systemem operacyjnym, monitorem panoramicznym i okablowaniem potrzebnym do prawidłowej pracy urządzenia.