Mikro Scratch Tester

ZOBACZ WIĘCEJ

Tester zarysowań w skali mikro


Urządzenie Micro Scratch Tester firmy Anton Paar jest systemem pozwalającym na badania adhezji i odporności na zarysowania powłok za pomocą testu zarysowania. Scratch test (test zarysowania) przeprowadza się przez kontrolowane zarysowanie powierzchni próbki diamentowym wgłębnikiem pod stałym lub zmiennym obciążeniem. Siła nacisku wgłębnika jest kontrolowana w sposób ciągły pętlą sprzężenia zwrotnego, co pozwala analizować również powierzchnie nierówne i chropowate.W czasie testu oprogramowanie rejestruje: obciążenie, siłę tarcia, głębokość penetracji oraz natężenie emisji akustycznej, dzięki czemu można określić przyczepność warstw do podłoży oraz obciążenie krytyczne potrzebne do zerwania warstwy. Ponadto, uzyskane charakterystyki wraz z analizą powstałej rysy przy pomocy zintegrowanego mikroskopu optycznego są źródłem informacji o charakterze zużycia i wytrzymałości badanej warstwy. Tester zarysowania w mikroskali jest szeroko używany do charakteryzowania adhezji cienkich filmów i powłok o typowej grubości powyżej 5 μm. Może być też wykorzystany do analizy powłok organicznych i nieorganicznych, „twardych” i „miękkich”.


Dane techniczne oraz opcje


 • testy zarysowań w mikroskali,
 • metoda zarysowania wgłębnikiem z końcówką diamentową,
 • zautomatyzowany wideomikroskop optyczny z zsynchronizowanym trybem zdjęcia
 • panoramicznego z ostrością w całej głębokości zarysowania,
 • aktywne sterowanie siłą w pętli sprzężenia zwrotnego,
 • pomiar głębokości zarysowania z korektą przed i po skanowaniu,
 • możliwość programowania różnych testów,
 • czujnik emisji akustycznej,
 • moduł oscylatora poprzecznego do oscylacji podczas zarysowywania,
 • obrazowanie AFM lub ConScan 3D,
 • szeroki zakres wgłębników.
 • opcja pomiaru twardości,
 • zestaw kontrolny obciążenia, siły tarcia i głębokości penetracji.

 

Głębokość penetracji  
  Mały zakres Duży zakres
Maksymalna głębokość [μm] 100 1000
Rozdzielczość głębokości [nm] 0.3 3
Normalne obciążenie  
  Mały zakres Duży zakres
Maksymalne obciążenie [N] 10 30
Rozdzielczość obciążenia [mN] 0.1 1
Obciążenie cierne  
  Mały zakres Duży zakres
Maksymalne obciążenie cierne [N] 10 30
Rozdzielczość obciążenia ciernego [mN] 0.1 1