Tester zarysowań w skali mikro – Micro Scratch Tester (MST)

01

  Tester zarysowań w skali mikro

  Urządzenie Micro Scratch Tester firmy Anton Paar to system umożliwiający badania adhezji i odporności na zarysowania materiałów i powłok. Scratch test (test zarysowania) przeprowadza się przez kontrolowane zarysowanie powierzchni próbki diamentowym wgłębnikiem pod stałym lub zmiennym obciążeniem. Siła nacisku wgłębnika jest kontrolowana w sposób ciągły pętlą sprzężenia zwrotnego, co pozwala analizować również powierzchnie nierówne i chropowate. W czasie testu oprogramowanie rejestruje: obciążenie, siłę tarcia, głębokość penetracji oraz natężenie emisji akustycznej, dzięki czemu można określić przyczepność warstw do podłoży oraz obciążenie krytyczne potrzebne do zerwania warstwy. Ponadto, uzyskane charakterystyki wraz z analizą powstałej rysy przy pomocy zintegrowanego mikroskopu optycznego są źródłem informacji o charakterze zużycia i wytrzymałości badanej warstwy. Tester zarysowania w mikroskali jest szeroko używany do charakteryzowania adhezji cienkich filmów i powłok o grubości powyżej 5 μm. Może być też wykorzystany do analizy powłok organicznych i nieorganicznych, „twardych” i „miękkich”.

  Scratch testery z Anton Paar umożliwiają przeprowadzenie testów zgodnych z normami ASTM C1624, ISO 20502, ISO EN 1071 oraz wewnętrznymi normami partnerów przemysłowych.

   


  Dodatkowe informacje

  • testy zarysowań w mikroskali,
  • metoda zarysowania wgłębnikiem z końcówką diamentową,
  • zautomatyzowany wideomikroskop optyczny z zsynchronizowanym trybem zdjęcia panoramicznego z ostrością w całej głębokości zarysowania,
  • aktywne sterowanie siłą w pętli sprzężenia zwrotnego,
  • pomiar głębokości zarysowania z korektą przed i po skanowaniu,
  • możliwość programowania różnych testów,
  • czujnik emisji akustycznej,
  • moduł oscylatora poprzecznego do oscylacji podczas zarysowywania,
  • szeroki zakres wgłębników,
  • możliwość pomiaru twardości instrumentalnej,
  • kompatybilność z normami ISO i ASTM.