Tester zarysowań w skali mikro – Micro Scratch Tester (MST)

01

Tester zarysowań w skali mikro

Urządzenie Micro Scratch Tester firmy Anton Paar to system umożliwiający badania adhezji i odporności na zarysowania materiałów i powłok. Scratch test (test zarysowania) przeprowadza się przez kontrolowane zarysowanie powierzchni próbki diamentowym wgłębnikiem pod stałym lub zmiennym obciążeniem. Siła nacisku wgłębnika jest kontrolowana w sposób ciągły pętlą sprzężenia zwrotnego, co pozwala analizować również powierzchnie nierówne i chropowate. W czasie testu oprogramowanie rejestruje: obciążenie, siłę tarcia, głębokość penetracji oraz natężenie emisji akustycznej, dzięki czemu można określić przyczepność warstw do podłoży oraz obciążenie krytyczne potrzebne do zerwania warstwy. Ponadto, uzyskane charakterystyki wraz z analizą powstałej rysy przy pomocy zintegrowanego mikroskopu optycznego są źródłem informacji o charakterze zużycia i wytrzymałości badanej warstwy. Tester zarysowania w mikroskali jest szeroko używany do charakteryzowania adhezji cienkich filmów i powłok o grubości powyżej 5 μm. Może być też wykorzystany do analizy powłok organicznych i nieorganicznych, „twardych” i „miękkich”.

Scratch testery z Anton Paar umożliwiają przeprowadzenie testów zgodnych z normami ASTM C1624, ISO 20502, ISO EN 1071 oraz wewnętrznymi normami partnerów przemysłowych.

 


Dodatkowe informacje

 • testy zarysowań w mikroskali,
 • metoda zarysowania wgłębnikiem z końcówką diamentową,
 • zautomatyzowany wideomikroskop optyczny z zsynchronizowanym trybem zdjęcia panoramicznego z ostrością w całej głębokości zarysowania,
 • aktywne sterowanie siłą w pętli sprzężenia zwrotnego,
 • pomiar głębokości zarysowania z korektą przed i po skanowaniu,
 • możliwość programowania różnych testów,
 • czujnik emisji akustycznej,
 • moduł oscylatora poprzecznego do oscylacji podczas zarysowywania,
 • szeroki zakres wgłębników,
 • możliwość pomiaru twardości instrumentalnej,
 • kompatybilność z normami ISO i ASTM.