Bioindenter

ZOBACZ WIĘCEJ

BHT-TTX-145-01-300x220Bioindenter (BHT)

Bioindenter,  jest zoptymalizowany pod kątem wymagań dotyczących testowania „miękkich materiałów” o nierównych powierzchniach (materiały miękkie, których moduł Younga wynosi od 5 kPa-400MPa). System BHT jest zmodyfikowaną jednostką UNHT wyposażoną w biokomorę umożliwiającą badania preparatów organicznych i biologicznych oraz żywych tkanek. Biokomora pozwala na obserwację preparatu w trakcie pomiaru.

Doskonała platfoma do testowania „miękkich materiałów”

 • dwa niezależne czujniki głębokości i obciążenia,
 • podatne sprężyny zapewniające jeszcze lepszą dokładność podczas przykładania i pomiaru siły,
 • duży zakres przemieszczania wgłębnika,
 • biokomora:
  – łatwa obsługa próbki (uchwyt na szalkę Petriego)
  – obserwacja (kontrast fazowy, jasne pole,…)
  – możliwe badania w cieczach
  – kontrola temperatury w zakresie do 50°C (np. 37°C),
 • możliwość zamontowania wgłębnika o wybranej wielkości i różnych geometriach (kulisty, płaski, itp.),
 • precyzyjny system pozycjonowania X-Y,
Siła
Maks. siła20 mN
Rozdzielczość0,4 nN
Głębokość
Maks. głębokość100 μm
Rozdzielczość0,003 nm