Ekstensometr

Wśród urządzeń do badań niszczących wyróżnia się ekstensometry, które służą do pomiarów wydłużeń, czyli odkształceń liniowych. Próbka umieszczana jest w urządzeniu, które podtrzymuje ją z dwóch stron, następnie poddaje się ją odkształcaniu poprzez rozciąganie lub ściskanie. Możliwe jest dokonanie pomiaru w zakresie sprężystym lub do całkowitego przerwania próbki. Ekstensometry dzielą się na kilka rodzajów, a w zależności od wybranego urządzenia mogą badać próbki z materiałów takich jak: metale, guma, tworzywa sztuczne i elementy konstrukcyjne z drewna.

Podział ekstensometrów

Ekstensometry poza przemysłem metalowym wykorzystywane są w również w innych dziedzinach i w zależności od ich zastosowania występują w wielu wariantach. Podstawowym rozróżnieniem dla ekstensometrów do badania metalowych próbek jest podział na urządzenia kontaktowe i bezkontaktowe. Pierwsze z nich są to proste maszyny stosowane od wielu lat, w których próbka umieszczana jest na nożach, czyli zgodnie z nazwą, bezpośrednio styka się z urządzeniem. Ekstensometry bezkontaktowe wykorzystują natomiast zaawansowaną technikę do badania odkształceń poprzez pomiar cyfrowy. Są one uzupełnieniem maszyn wytrzymałościowych, a ich działanie polega na odczytywaniu położenia znaczników, które przed testem zostały umieszczone na próbce. Takie urządzenia dzielą się na ekstensometry optyczne (wideo) oraz laserowe.
Przewiń do góry