Technolutions logo

APLIKACJE

Jak wybrać prawidłowe urządzenie do badania przyczepności powłoki?

laboratorium przemysłowe

Badanie przyczepności powłok jest wskazane zarówno na etapie ich wytwarzania, jak i podczas eksploatacji. Ich zadaniem jest bowiem poprawa jakości i trwałości części wykorzystywanych w większości branż przemysłowych. Z powlekanych detali korzystają między innymi producenci nowoczesnych maszyn, sprzętu medycznego, implantów i pojazdów samochodowych, dlatego przyczepność powłok jest istotnym parametrem decydującym o długowieczności, bezpieczeństwie, a także względach estetycznych wielu przedmiotów.

Do pomiaru przyczepności powłok wykorzystywane są testery zarysowań. Są to urządzenia, których zasada działania polega na przeciąganiu po powierzchni próbki diamentowego wgłębnika ze stałym lub zmiennym obciążeniem. Czynność wykonywana jest aż do momentu zerwania powłoki. Parametry przyczepności określane są na podstawie użytego obciążenia, siły tarcia, głębokości penetracji wgłębnika oraz natężenia emisji akustycznej. Pomimo stosowania tej samej metody pomiaru, testery zarysowań występują w różnych wariantach i wykorzystywane są do badania innego rodzaju próbek.

Rodzaje testerów zarysowań

Wyróżnia się trzy rodzaje testerów zarysowań, które przeznaczone są do wykonywania badań w nano, mikro i makro skali. Mogą być one wykorzystywane do badania warstw organicznych i nieorganicznych oraz twardych i miękkich. Wybór właściwego urządzenia do pomiaru przyczepności powłok uzależniony jest od rodzaju próbki, jaka ma zostać poddana badaniu. Konkretne urządzenia dobierane są na podstawie grubości badanych powłok. Testery w skali nano stosowane są do badania powłok o grubości poniżej 1000 nm (1 μm), a w skali mikro od 1 µm do 20 µm. Natomiast testery w skali makro przystosowane są do wykonywania pomiarów powłok o grubości powyżej 1 µm na twardych podłożach.

Podczas wyboru właściwego urządzenia do pomiaru należy brać pod uwagę również normy, w jakich ma zostać przeprowadzone badanie. Testery zarysowań są zgodne ze standardami ASTM C1624, ISO 20502 i ISO EN 1071. Określone są w nich rodzaje narzędzi, jakie mogą być wykorzystane do badania przyczepności. Testery zarysowań mają wymienne końcówki o różnych średnicach i kątach, dlatego podczas wyboru urządzenia należy zwrócić również uwagę, czy wyposażone jest ono we właściwe narzędzie pomiarowe wymagane przez daną normę.

Potrzebujesz informacji?

Zostaw swój kontakt, odezwiemy się

Technolutions sp. z o. o.

Otolice 38

99-400 Łowicz

 

 

tel.: +48 606 440 718

e-mail: kontakt@technolutions.pl


Youtube


Linkedin

Technolutions 2022 © wszelkie prawa zastrzeżone