Tribometr wysokotemperaturowy

ZOBACZ WIĘCEJ

THT-1000-01-300x220Tribometr wysokotemperaturowy (THT)

Tribometr wysokotemperaturowy typu Ball/Pin on Disk jest przyrządem umożliwiającym symulację naturalnych warunków pracy danej pary trącej w podwyższonej temperaturze, np. elementów składowych silników spalinowych. Urządzenie posiada bardzo stabilny układ grzania pozwalający na precyzyjną kontrolę temperaturę. Znajduje zastosowanie we wszystkich laboratoriach materiałowych zajmujących się wykonywaniem testów tribologicznych i kontrolą jakości.

Cechy techniczne

  • różnicowy czujnik tarcia zapewniający doskonałą stabilność w każdej temperaturze (do 1000°C) Wydajny układ grzewczo/chłodzący precyzyjnie utrzymujący żądaną temperaturę
  • testy wielo cykliczne po części okręgu
  • automatyczne wyłączanie przy wybranej długości ścieżki lub progowym współczynniku tarcia
  • pomiar temperatury otoczenia
  • testy zgodne z normami DIN 50324, ASTM G99 i ASTM G133

Dodatkowe możliwości:

  • rezystancja styków elektrycznych (ECR)
  • stały pomiar głębokości zużycia
  • cela do badań tribokorozyjnych
  • układ próżniowy