Tribometr Pin/Ball-on-Disk

ZOBACZ WIĘCEJ

Tribometr typu Ball/Pin on Disk jest przyrządem umożliwiającym symulację różnych warunków pracy danej pary trącej. Urządzenie posiada pionowy, grawitacyjny i niezawodny układ przykładania obciążenia. Można go zainstalować na każdym stabilnym stole. Wraz ze sterowaniem komputerowym oraz oprogramowaniem do modelowania przebiegu testu TriboX stanowi łatwy w użyciu przyrząd o dużych możliwościach. Znajduje zastosowanie we wszystkich laboratoriach materiałowych zajmujących się wykonywaniem testów tribologicznych.

Niezawodność tribometrów została sprawdzona w tysiącach laboratoriów na świecie, przy badaniach:

 • nowych materiałów (ceramiki, metali, polimerów),
 • nowych powłok kompozytowych,
 • powłok biokompatybilnych,
 • powłok powszechnie stosowanych w przemyśle
 • smarów i dodatków do olejów,
 • układów samoczynnego smarowania,
 • stosowanych w kontroli jakości.

Opis systemu


Cechy techniczne:

 • precyzyjna kalibracja pomiarów tarcia i zużycia,
 • stabilny punkt styku i brak tarcia pasożytniczego,
 • różne wielkości i kształty próbek,
 • automatyczne wyłączanie (długość ścieżki / współczynnik tarcia / czas),
 • test w cieczach i kontrolowanej wilgotności,
 • testowanie zgodne z normami DIN 50324 i ASTM,
 • pakiet oprogramowania do sterowania gromadzeniem danych i przyrządem, graficzne wyświetlanie danych w czasie rzeczywistym, współczynniki tarcia i zużycia, trwałość ślizgowa itp,
 • możliwość wykonania profilu przekroju śladu zużycia przez zastosowanie przerwy podczas testu, bez modyfikowania zestawu doświadczalnego.

Dodatkowe możliwości:

 • Mając możliwość pomiaru siły tarcia do 20 N w standardowym teście, można charakteryzować nie tylko niskocierne powłoki, ale również materiały wysokocierne, takie jak konwencjonalne systemy ze stali nierdzewnej lub stali aluminiowej, bez żadnych ograniczeń,
 • łatwa weryfikacja i kalibracja czujnika promieniowego, prędkości obrotowej i czujnika tarcia,
 • kontrola współczynnika zużycia próbki w trybie online,
 • badanie odkształcenia próbek tworzyw sztucznych w trybie online,
 • cela do badań tribokorozyjnych.