Inżynieria cienkich warstw

Trawienie to proces oczyszczania stali za pomocą kwasów. Dzięki trawieniu można pozbyć się korozji, rdzy i tlenków. Pasywacja powierzchni to proces, podczas którego na przedmiocie ze stali umieszcza się cienką warstwę tlenku. Jej zadaniem jest ochrona przedmiotów przed negatywnym wpływem czynników chemicznych i warunków atmosferycznych.

 
  • ALE, Atomic Layer Etching, czyli wytrawianie warstwy atomowej to proces usuwania cienkich warstw poprzez chemiczną modyfikację powierzchni, a następnie działanie jonów, które trawią wyłącznie materiał zmodyfikowany chemicznie.
  • IBE, Ion Beam Etching, czyli trawienie wiązką jonów, która kierowana jest na przedmiot w środowisku próżniowym.
  • ICP, Inductively Coupled Plasma Etching, nowoczesna technika trawienia, która zapewnia doskonałą kontrolę profilu, dzięki utrzymywaniu plazmy w niskim ciśnieniu.
  • RIE to wytrawianie jonami reaktywnymi, technika należy do typu suchego wytrawiania. 
  • DRIE, Deep Reactive Ion Etching, to głębokie trawienie jonami reaktywnymi. Jest to bardziej zaawansowana technika RIE. Wykorzystywana jest do trawienia stromych otworów i rowów w płytkach, zwykle o wysokim współczynniku kształtu.

W dzisiejszych czasach trawienie plazmowe jest niezbędnym narzędziem, umożliwiającym stosowanie wiele technologii. Na przykład smartfon bez którego wielu ludzi nie wyobraża sobie życia, nie powstałby bez zastosowania trawienia.

Trawienie plazmowe umożliwia tworzenie porządanych elementów/ cech materiału w praktycznie każdym wykorzystywanym materiale, elementy te mogą być nawet w skali nanometrycznej.

[ultra-portfolio id=’56’]