Spektrometr

Materiały poddawane są wielu różnym badaniom, aby potwierdzić ich właściwości i odporność. Badania metali można podzielić na dwie podstawowe grupy, pierwszą z nich są badania niszczące, drugą badania nieniszczące. Wiele urządzeń, w zależności od ich rodzaju, może wykonywać badania z obu grup. Przykładem takiego urządzenia jest spektrometr, który umożliwia określenie składu chemicznego oraz zawartości pierwiastków w próbce. Jest to istotne dla wielu branż, między innymi lotniczej i motoryzacyjnej, w których wykorzystywane materiały muszą spełniać określone normy. Spektometria powszechnie wykorzystywana jest również w jubilerstwie oraz hutnictwie.

Spektrometria: rodzaje urządzeń

Istnieje wiele różnych rodzajów spektrometrów wykorzystywanych w różnych dziedzinach. W przemyśle metalurgicznym powszechnie używane są dwa typy urządzeń:

  • spektrometry emisyjne iskrowe, ich działanie należy do grupy badań niszczących, dlatego niezbędne jest przygotowanie próbki. Badaniom poddaje się stal oraz stopy aluminium i miedzi,
  • spektrometry fluorescencji rentgenowskiej, które charakteryzuje się wysoką precyzją pomiarów, dlatego wykorzystywane są do badania zawartości pierwiastków, dzięki nim określa się nawet śladowe ich ilości. Urządzenia te znajdują również zastosowanie w badaniu grubości bardzo cienkich powłok. Co ważne, analiza próbki dokonywana na tym spektrometrze nie wymaga jej zniszczenia, należy więc do grupy badań nieniszczących.
Przewiń do góry
badanie przyczepności powłok

Wyjątkowa oferta na zakup mikroskopu