Spektrometr

Materiały poddawane są wielu różnym badaniom, aby potwierdzić ich właściwości i odporność. Badania metali można podzielić na dwie podstawowe grupy, pierwszą z nich są badania niszczące, drugą badania nieniszczące. Wiele urządzeń, w zależności od ich rodzaju, może wykonywać badania z obu grup. Przykładem takiego urządzenia jest spektrometr, który umożliwia określenie składu chemicznego oraz zawartości pierwiastków w próbce. Jest to istotne dla wielu branż, między innymi lotniczej i motoryzacyjnej, w których wykorzystywane materiały muszą spełniać określone normy. Spektometria powszechnie wykorzystywana jest również w jubilerstwie oraz hutnictwie.

Spektrometria: rodzaje urządzeń

Istnieje wiele różnych rodzajów spektrometrów wykorzystywanych w różnych dziedzinach. W przemyśle metalurgicznym powszechnie używane są dwa typy urządzeń:

  • spektrometry emisyjne iskrowe, ich działanie należy do grupy badań niszczących, dlatego niezbędne jest przygotowanie próbki. Badaniom poddaje się stal oraz stopy aluminium i miedzi,
  • spektrometry fluorescencji rentgenowskiej, które charakteryzuje się wysoką precyzją pomiarów, dlatego wykorzystywane są do badania zawartości pierwiastków, dzięki nim określa się nawet śladowe ich ilości. Urządzenia te znajdują również zastosowanie w badaniu grubości bardzo cienkich powłok. Co ważne, analiza próbki dokonywana na tym spektrometrze nie wymaga jej zniszczenia, należy więc do grupy badań nieniszczących.
Przewiń do góry