Tester zarysowania w makroskali - Revetest (RST)

01

  Tester zarysowania w makroskali - Revetest (RST)


  • metoda zarysowania diamentowym wgłębnikiem – np. Rockwell,
  • sterowanie siłą normalną w pętli sprzężenia zwrotnego,
  • wytrzymały, zautomatyzowany stolik w osi X i Y z nośnością do 2kg,
  • długotrwała stabilność kalibracji,
  • czujnik emisji akustycznej,
  • tryb konwencjonalnego badania twardości Vickersa,
  • tryb tribologiczny: badania odporności na ścieranie w ruchu posuwisto-zwrotnym,
  • pomiar głębokości penetracji,
  • mikroskop optyczny z opatentowanym zsynchronizowanym trybem panoramicznym,
  • kompatybilność z normami ISO i ASTM.

  Urządzenie Revetest jest systemem pozwalającym na badania przyczepności, adhezji i odporności na zarysowania materiałów lub powłok System umożliwia również przeprowadzanie pomiaru twardości Vickersa oraz stosowanie trybu tribologicznego (badania odporności na zużycie) w ruchu liniowym, posuwisto-zwrotnym.

  W urządzeniu pomiar odbywa się poprzez przeciąganie diamentowego wgłębnika po powierzchni próbki z zadanym stałym lub zmiennym obciążeniem, prowadząc do zerwania powłoki lub uszkodzenia materiału. Siła nacisku jest kontrolowana w sposób ciągły pętlą sprzężenia zwrotnego, co pozwala badać również powierzchnie zakrzywione, pochyłe lub chropowate (do różnicy 1mm wysokości na drodze zarysowania). W czasie testu oprogramowanie rejestruje: obciążenie, siłę tarcia, głębokość penetracji oraz natężenie emisji akustycznej i wyświetla wszystkie dane na jednym wykresie, idealnie dopasowanym do zdjęcia panoramicznego całego zarysowania. Dzięki takiemu opatentowanemu rozwiązaniu można określić przyczepność warstw do podłoży oraz tzw. obciążenia krytyczne prowadzące do pęknięcia lub zerwania warstwy. Ponadto, uzyskane charakterystyki wraz z analizą powstałej rysy przy pomocy zintegrowanego mikroskopu optycznego są źródłem informacji o charakterze zużycia badanej warstwy. Revetest służy do wykonywania zarysowań z wykorzystaniem obciążeń od 0,5-200N.

  Scratch testery z Anton Paar umożliwiają przeprowadzenie testów zgodnych z normami ASTM C1624, ISO 20502, ISO EN 1071 oraz wewnętrznymi normami partnerów przemysłowych.


  Dodatkowe informacje


  Urządzenie Revetest jest systemem pozwalającym na badania przyczepności, adhezji i odporności na zarysowania materiałów lub powłok System umożliwia również przeprowadzanie pomiaru twardości Vickersa oraz stosowanie trybu tribologicznego (badania odporności na zużycie) w ruchu liniowym, posuwisto-zwrotnym.

  W urządzeniu pomiar odbywa się poprzez przeciąganie diamentowego wgłębnika po powierzchni próbki z zadanym stałym lub zmiennym obciążeniem, prowadząc do zerwania powłoki lub uszkodzenia materiału. Siła nacisku jest kontrolowana w sposób ciągły pętlą sprzężenia zwrotnego, co pozwala badać również powierzchnie zakrzywione, pochyłe lub chropowate (do różnicy 1mm wysokości na drodze zarysowania). W czasie testu oprogramowanie rejestruje: obciążenie, siłę tarcia, głębokość penetracji oraz natężenie emisji akustycznej i wyświetla wszystkie dane na jednym wykresie, idealnie dopasowanym do zdjęcia panoramicznego całego zarysowania. Dzięki takiemu opatentowanemu rozwiązaniu można określić przyczepność warstw do podłoży oraz tzw. obciążenia krytyczne prowadzące do pęknięcia lub zerwania warstwy. Ponadto, uzyskane charakterystyki wraz z analizą powstałej rysy przy pomocy zintegrowanego mikroskopu optycznego są źródłem informacji o charakterze zużycia badanej warstwy. Revetest służy do wykonywania zarysowań z wykorzystaniem obciążeń od 0,5-200N.

  Scratch testery z Anton Paar umożliwiają przeprowadzenie testów zgodnych z normami ASTM C1624, ISO 20502, ISO EN 1071 oraz wewnętrznymi normami partnerów przemysłowych.


  Dodatkowe informacje