Powłoki ALD dla micro i nanocząstek

01

Osadzanie warstw atomowych (ALD) jest nie tylko jedynie narzędziem badawczym do powlekania podłoży porowatych, ale i dla cząstek staje się opłacalne, w przypadku przemysłowej produkcji narzędzi dla szeregu konkretnych produktów, w tym:

  • heterogeniczne katalizatory,
  • nanonapełniacze dla kompozytów polimerowych i wypełniacze termiczne dla elektroniki
  • w litowych akumulatorach
  • etc.


Beneq ALD znajduje się an czele tego rozwoju i jest w stanie obsłużyć swoich klientów w rosnącym dziale hi-tech.

Łącząc powłoki ochronne z podłożami porowatymi oraz cząstkami stwarza się zupełnie nowe możliwości modyfikacji, np. właściwości dyfuzji materiałów. ALD okazało się technika umożliwiającą powlekanie cząstek i jest już sprawdzone w następujących zastosowaniach:

  • mocowanie micro i nanocząstek do podłoża
  • stosowania barier dyfuzyjnych i korozyjnych dla powierzchni metali
  • kontrolowania właściwości dyfuzyjnych na powierzchni cząsteczek
  • pasywacji powierzchni
  • dostosowanie składu materiałów porowatych
  • domieszkowania porowatych materiałów sypkich


Ze względu na “oddolne” mechanizmy wzrostu warstw ALD, większość powłok jest naturalnie pinhole-fre