Poprawa efektywności ogniw słonecznych CIGS poprzez warstwę ZnS (naniesioną ALD)

01
  • aplikacje
    Poprawa efektywności ogniw słonecznych CIGS poprzez warstwę ZnS (naniesioną ALD)

Jedną z najbardziej obiecujących obecnie struktur jest CIGS wykonane z mieszaniny półprzewodników takich jak miedź, ind, gal, selen. Ta cienka warstwa jest technologią cenowo konkurencyjną. Osadzania warstw atomowych (ALD) może być stosowane do poprawy efektywności ogniw słonecznych CIGS o więcej niż 1 punkt procentowy. Osiąga się to przez osadzenie gęstej warstwy Zn(O,S). Korzystanie z ALD eliminuje etap osadzania cieczowego, chemicznego osadzania z kąpieli (CBD), co z kolei upraszcza produkcję i znacząco obniża koszty.

System TFS 1200 jest zaprojektowany dla depozycji in-line oraz multi-module. Może pokryć panel o wymiarach 1200 x 1600 (mm) przy przepustowość do 60 paneli na godzinę.

Specyfikacja

Materiał

Zn(O,S)

(Zn,Mg)O (opcjonalnie)

Grubość20-50nm
Temperatura procesu120-130˚C
Przepustowość TFS 1200 in-linePrędkość5 paneli/h (dla 50 nm warstwy Zn(O,S))
Rozmiar panelu1200×1200 (mm)
Przepustowość TFS 1200 off-linePrędkość60 paneli/h (dla 50 nm warstwy Zn(O,S))
Rozmiar panelu1200×1600 (mm)

Sprawność ogniw CIGS z osadzonym Zn(O,S) przez ALD (czarna linia) i osadzony przez CBD CdS (czerwona linia) w funkcji długości fali. Wyniki ALD wskazują na ulepszoną wydajność zarówno w krótkiej długości fali (lepsza Jsc) oraz długiej długości fali (wyższa Voc). Zimmermann, U., Ruth, M. and Edoff, M., 21st European PV Solar Energy Conf. 2006, Dresden.

Zwiększona wydajność

  • Technologia ALD Beneq umożliwia zastąpienie konwencjonalnej warstwy CdS przez jedną warstwę z wyższą przerwą energetyczną i przepuszczalnością światła, powodując w ten sposób wzrost wydajności jednostkowej o więcej niż 1 procent
  • Stosując ALD, można dostosować i optymalizować stosunek tlenu do siarki (O/S)
  • Swoiste właściwości powłok ALD, umożliwiają zwiększone blokowanie otworów w komórkach CIGS

Przystosowany do produkcji przemysłowej

ALD oferuje producentom ogniw słonecznych CIGS okazję do wprowadzenia warstw buforowych wolnych od kadmu, co przekłada się na mniejsze obciążenie dla środowiska i mniej rygorystyczne procedury bezpieczeństwa materiału. Nie ma potrzeby stosowania CBD podczas procesu produkcyjnego. ALD jest procesem do powlekania na sucho, co oznacza brak mokrych odpadów, toksycznych oparów. Ponadto urządzenia ALD Beneq mogą zostać zintegrowane z linią produkcyjną.

System produkcyjny TFS 1200

  • Konfiguracja in-line lub partii
  • Proces cieplny ALD
  • Proces suchy w próżni
  • Niski koszt posiadania systemu

Beneq TFS 1200B z modułami dla 4 procesów.

Beneq WCS 600 roll-to-roll ALD dla elastycznych podłoży, w tym elastycznych ogniw słonecznych CIGS.