nSILVER®

01

Wprowadzenie

Matowienie monet jest od dawna wyzwaniem branży srebra. Zmatowienia jest spowodowane głównie przez obecną w powietrzu siarkę, która reaguje z powierzchnią srebra i wydziela czarny siarczek srebra (Ag2S). nSILVER to unikalny proces powlekania opracowany i opatentowany przez Beneq, jest podstawowym rozwiązaniem dla ochrony srebra przed matowieniem. Dla nSILVER, Beneq dostarcza teraz gotowe rozwiązania dla produkcji na skalę przemysłową, np. TFS 500 nSILVER Coating System.

Beneq opracował dwa typy powłok nSILVER dla przemysłu (m.in. mennic). 

Pierwszy to pojedyncza warstwa, przeznaczona do szybkiego przetwarzania partii monet, np. dla tych które będą przechowywane zamknięte, a więc nie będą poddane nadmiernemu mechanicznemu zużyciu lub atakom chemicznym.

Drugi, podwójna powłoka, jest grubsza, ale równie niewidzialna, i oferuje wyższy poziom ochrony dla monet, które nie będą zamknięte. Ponadto, dwuwarstwowa powłoka nSILVER również poprawia wygląd monety poprzez zwiększenie jej naturalnego blasku.
Tabela poniżej przedstawia szczegółowe informacje na temat powłok.

Typ powłokinSilver- pojedyncza warstwanSilver- podwójna warstwa
Funkcjaochrona przed matowieniemzwiększona ochrona przed matowieniem, dodatkowo podwyższona odporność chemiczna oraz zwiększona jasność
Liczba warstw12
Całkowita grubość powłoki5 nm90 nm
Materiał powłokitlenek glinu (Al2O3)tlenek glinu (Al2O3) oraz ditlenek tytanu (TiO2)
Czas procesu3 h8 h
Przeznaczeniemonety zabezpieczone (np. w kapslach)monety niezabezpieczone, biżuteria

Wyeliminowanie białych plam

Właściwości ochronne nSILVER, oprócz zapobiegania nalotom, hamują również tworzenie się białych plam, które są wadami powierzchni charakterystycznymi dla srebrnych monet.

Po lewej stronie moneta pokryta warstwą nSilver, po prawej bez tej warstwy.

Zwiększona jasność

Podwójna powłoka nSILVER jest zoptymalizowana całkowicie, aby być przezroczysta na srebrze. Jednak powłoka faktycznie zwiększa współczynnik odbicia od powierzchni, co skutkuje wyższą jasnością monet pokrytych warstwą ochronną.

Poniżej przedstawiono widmo odbicia światła od srebra bez warstwy (krzywa niebieska) oraz pokrytego warstwą nSilver (krzywa czerwona):

Sprawdzona wydajność
nSILVER zostało poddane wielu przemysłowym testom przeciwko matowieniu, a wyniki były w przeważającej mierze imponujące. nSILVER udowodnił swoją wysoką wydajność w następujących testach:

  • Test w komorze solnej (DIN 50021 SS)
  • Test Kesternich (DIN 50018 KFW 0,2s)
  • Badania odporności na pot, perfumy i wodę morską
  • Odporność na alkohole i ketony
  • Badanie klimatyczne (DIN 58390-12-120, stopień ostrości 7)
  • Badanie odporności na promieniowanie UV (Sol 2)
  • Test na mycie
  • Test na suche czyszczenie chemiczne

Test wg normy ISO 4538:1978 (na górze monety bez warstwy ochronnej, na dole z warstwą nSilver)

Test Tuccillo-Nielsen z siarczkiem sodu

Wykres poniżej przedstawia matowienie srebra pokrytego różnymi powłokami ochronnymi:

Opatentowane rozwiązanie

nSILVER opiera się osadzaniu warstw atomowych (ALD), metodą powlekania która umożliwia wzrost cienkich warstw na materiałach o dowolnym kształcie i orientacji. Powlekanie odbywa się przez kolejne poddawanie materiału oparom prekursorów. Molekuły par są małe, a tym samym są w stanie przenikać przez najwęższe rowki i najdrobniejsze szczeliny, nie pozostawiając żadnych plam na powierzchni. Opary są przeznaczone tylko do reagowania z powierzchnią materiału, a nie ze sobą, powłoka jest bardzo jednorodna na całym pokrytym materiale. Zaletą tej metody są jednolitej grubości warstwy, które w sposób naturalny można stosować do wielu wyrobów jednocześnie, podczas jednego procesu. Obróbka pozwala na powlekanie małych ilości, jak również tysiąca materiałów srebrnych jednocześnie, na wszystkich otrzymywana jest równa powłoka ochronna.