Tester zarysowania w skali nano - Nano Scratch Tester (NST)

01

  Nano Scratch Tester to urządzenie dostosowane do charakteryzowania odporności na zarysowanie i przyczepności cienkich filmów i powłok o grubości poniżej 1000 nm. W urządzeniu pomiar odbywa się poprzez przeciąganie diamentowego wgłębnika po powierzchni próbki z zadanym stałym lub zmiennym obciążeniem, prowadząc do zerwania powłoki lub uszkodzenia materiału. Siła nacisku jest kontrolowana w sposób ciągły pętlą sprzężenia zwrotnego, co pozwala badać również powierzchnie zakrzywione, pochyłe lub chropowate (do różnicy 600 μm wysokości na drodze zarysowania). W czasie testu oprogramowanie rejestruje: obciążenie, siłę tarcia, głębokość penetracji oraz natężenie emisji akustycznej i wyświetla wszystkie dane na jednym wykresie, idealnie dopasowanym do zdjęcia panoramicznego całego zarysowania. Dzięki takiemu opatentowanemu rozwiązaniu można określić przyczepność warstw do podłoży oraz tzw. obciążenia krytyczne prowadzące do pęknięcia lub zerwania warstwy. Ponadto, uzyskane charakterystyki wraz z analizą powstałej rysy przy pomocy zintegrowanego mikroskopu optycznego są źródłem informacji o charakterze zużycia badanej warstwy. Nano Scratch Tester wykorzystuje się do analizy powłok organicznych i nieorganicznych.

  Scratch testery z Anton Paar umożliwiają przeprowadzenie testów zgodnych z normami ASTM C1624, ISO 20502, ISO EN 1071 oraz wewnętrznymi normami partnerów przemysłowych.

  Dodatkowe informacje

  • aktywne sterowanie siłą w pętli sprzężenia zwrotnego,
  • bardzo precyzyjne profilowanie,
  • zautomatyzowany wideomikroskop optyczny z opatentowanym, zsynchronizowanym trybem zdjęcia panoramicznego z ostrością w całej głębokości zarysowania,
  • pomiary głębokości penetracji w czasie rzeczywistym,
  • pomiar głębokości zarysowania z korektą przed i po skanowaniu,
  • wysokiej jakości obrazowanie optyczne (wideomikroskop optyczny z rewolwerem na cztery obiektywy),
  • pomiar współczynnika tarcia w czasie rzeczywistym,
  • praca w trybie tribometru – testy zużyciowe w ruchu liniowym, posuwisto-zwrotnym,
  • kompatybilność z normami ISO i ASTM.