Jednorodne powłoki aktywne ogniw słonecznych

01
 • aplikacje
  Jednorodne powłoki aktywne ogniw słonecznych


Technologia natryskiwania ultradźwiękowego jest skuteczną metodą osadzania cienkowarstwowych powłok ogniw słonecznych, warstw antyrefleksyjnych, powłok TCO, warstw buforowych, PEDOT i warstw aktywnych w produkcji cienkowarstwowych ogniw słonecznych. OPV, CIGs, CdTE, CzTs, Perowskity i DSC to tylko niektóre z roztworów i zawiesin, które można osadzać za pomocą ultradźwiękowej technologii natryskiwania na mokro w procesie produkcji cienkowarstwowych ogniw słonecznych. Ultradźwiękowe systemy natryskowe zmniejszają koszt produkcji cienkowarstwowych ogniw słonecznych, jednocześnie zapewniając wysoką wydajność ogniw.


Sono-Tek odgrywa ważną rolę w przenoszeniu sprawdzonych procesów badawczo-rozwojowych osadzania powłok do dużej skali produkcyjnej.


Warstwy buforowe i organiczne
Typowe materiały osadzane przy użyciu urządzeń Sono-Tek to:

 • CdS – warstwa buforowa stosowana w ogniwach CIGS i CDTe
 • Ogniwa organiczne – PEDOT, PCBM, P3HT, P3HD


Warstwy TCO


TCO (transparentne tlenki przewodzące) składające się z metali rozpuszczonych w roztworze o wysokich właściwościach przewodzących i przezroczystych. Materiały te czasami nakładane są w wysokich temperaturach w reakcji pirolizy i często wymagają wyżarzania w wysokiej temperaturze około 500 °C. Warstwy TCO wymagające wysokiej temperatury są zwykle powlekane przy użyciu techniki ultradźwiękowej pirolizy z rozpylaniem.

Urządzenia Sono-Tek można wykorzystać do osadzania takich materiałów, jak:

 • ITO
 • ZnO (domieszkowane Ga, Al, In)
 • CdO
 • SnO2

CNT / Nanodruty srebra (AGNW) / Grafen
CNT mogą potencjalnie zastąpić ITO w warstwach TCO ze względu na doskonałą przyczepność i wyjątkowo wysoką przewodność. Dysze ultradźwiękowe Sono-Tek nadają się idealnie do osadzania tych nanomateriałów ze względu na deaglomerację cząstek podczas procesu atomizacji. Drgania ultradźwiękowe utrzymują jednorodność cząstek w roztworze.


Powłoki antyrefleksyjne (AR)
Powłoki AR zwiększają wydajność ogniw słonecznych o 3-4%. Sono-Tek umożliwia osadzanie:

 • SiO2
 • TiO2