Inżynieria Powłok w Skali Nano – Rozwiązania dla Nowoczesnej Elektroniki

ZOBACZ WIĘCEJ

Zapraszamy do zapoznania się z galerią oraz prezentacjami dostępnymi tutaj.

INFORMACJE OGÓLNE

INFORMUJEMY, ŻE ZAPISY ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w sympozium oraz warsztatach organizowanych wspólnie przez firmy Technolutions, PIK Instruments oraz Instytut Fizyki PAN. Podczas wydarzenia będziecie mogli Państwo wysłuchać wykładów specjalistów aplikacyjnych  firm takich jak:
[logo-carousel id=tomek-firmy]
oraz na żywo zobaczyć i przetestować systemy (prosimy o przyniesienie próbek) projektowane i produkowane przez wyżej wymienione firmy:
 • TFS 200 służącym do osadzania warstw atomowych (ang. ALD), prod. Beneq
 • FlexAL służącym do osadzania warstw atomowych (ang. ALD), prod. Oxford Instruments
 • PlasmaPro 100 Cobra służącym do ICP CVD oraz ICP RIE, prod. Oxford Instruments
 • nanoPVD-S10A służącym do PVD, prod. Moorfield Nanotechnology
 • nanoCVD-8G służącym do wytwarzania grafenu oraz nanorurek węglowych, prod. Moorfield Nanotechnology
 • profilometrem optycznym Profilm3D, prod. Filmetrics
 • F3-sX, służącym do pomiaru grubości i reflektancji wafli krzemowych, grubszych warstw fotorezystów, powłok ochronnych, oraz analizy błędów w produkcji zintegrowanych obwodów, prod. Filmetrics
 • F40-UVX, służącym do pomiaru grubości i reflektancji warstw półprzewodnikowych, MEMS, LCD, prod. Filmetrics
 • F20-UV, służącym do pomiaru grubości, reflektancji i transmitancji warstw półprzewodnikowych, OLED, ITO, prod. Filmetrics
 • robotami do mikroskopii, prod. Imina Technologies
 • mikroskopem SEM, prod. Phenom World
 • elipsometrem SE-1000 prod. Semilab

ORGANIZATORZY

[logo-carousel id=seminarium-tomek-organizatorzy]

PROGRAM

Sympozjum odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2017 r. w budynku Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy alei Lotników 32/46.

Program sympozjum dostępny tutaj.

Uczestnictwo w sympozjum jest bezpłatne. Dla uczestników przewidziano poczęstunek z kawą oraz obiad na miejscu. Dodatkowo na zakończenie pierwszego dnia po sesji plakatowej odbędzie się wspólna kolacja.

SESJA PLAKATOWA

Podczas sympozjum zostanie również zorganizowana sesja posterowo-dyskusyjna – otwarta dla wszystkich chętnych. W trakcie sesji uczestnicy będą mogli podzielić się dokładną tematyką swoich badań (w formie postera, prezentacji), przedyskutować je z pozostałymi uczestnikami oraz prelegentami. Udział w sesji jest dobrowolny, wszystkich uczestników serdecznie zachęcamy a chętnych prosimy o wypełnienie w poniższym formularzu sekcji dotyczącej sesji posterowej.
W czasie sesji plakatowej prace przedstawiane przez ochotników będą oceniane przez uczestników sympozjum. Autor pracy, który uzyska największą liczbę punktów zostanie nagrodzony tabletem.
[logo-carousel id=seminarium-tomek-uczestnicy]