Folie

ZOBACZ WIĘCEJ

Technolutions logo

APLIKACJE

Folie

Technolutions oferuje szereg urządzeń zarówno badawczych, jak i technologicznych dla producentów folii. Nasze rozwiązania pozwalają na badania podstawowe materiałów wyjściowych, bądź gotowych elementów, zapewniając Państwu pełną kontrolę nad efektem końcowym produktu i jego jakością. Urządzenia technologiczne służące do modyfikacji powierzchni czy nanoszenia powłok zadaniowych (barierowych, filtrujących, metalizujących, koloryzujących i innych) mogą zupełnie zmienić wygląd lub właściwości Państwa folii.

Urządzenia to testów wytrzymałości i badania właściwości mechanicznych folii:

Badania mechaniczne folii i taśm foliowych

  • Testy rozciągania, zrywania, ściskania, zginania, odrywania,
  • Wytrzymałość na rozciąganie/ściskanie, badania odkształcenia, modułu sprężystości, kontrola jakości.
  • Ocena czasu życia folii, która ma być dotykana dłońmi/palcami

Statyczne maszyny wytrzymałościowe firmy Galdabini do badania folii

Najczęściej stosowaną normą w badaniach folii jest ISO 527-3 – Tworzywa sztuczne – określanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu folii i arkuszy z tworzyw sztucznych. Badania folii wymagają zazwyczaj niewielkich obciążeń dlatego do takich zastosowań proponujemy maszyny: Quasar 2,5 lub Quasar 5 ze specjalnymi uchwytami oraz ekstensometry ELAST lub Videoekstensometr (pozwalają na rejestrację przebiegu całego procesu zrywania w trakcie prowadzonego testu).

 

Tester wytarcia ludzą dłonią/palcem – Tribotouch

Urządzenie pozwala na ocenę czasu zużycia elementu, który ma być dotykany dłońmi palcami. Badanie może być przeprowadzane z dodaniem odpowiednich środków chemicznych symulujących warstwę potu, krem do rąk czy brud występujący na powierzchni palca.

Urządzenia to nanoszenia powłok na folie:

Technologia ALD (z ang. Atomic Layer Deposition)

Zaawansowana technologia ALD przeznaczona jest do ulepszania produktów foliowych poprzez nanoszenie na ich powierzchnię powłok zadaniowych. Zastosowanie ALD gwarantuje otrzymanie powłok o cechach materiałowych, których nie da się osiągnąć w sposób ekonomiczny wykorzystując inne technologie, lub w ogóle cech tych nie można uzyskać.

Technologia umożliwia otrzymanie powłok na foliach:

  • barier chroniących przed wilgocią oraz wpływem innych czynników zewnętrznych,
  • barier chroniących przed wzrostem bakterii i grzybów,
  • powłok poprawiających właściwości optyczne,
  • powłok dekoracyjnych,
  • powłok przewodzących,
  • powłok izolujących,
  • i wielu innych.

Dedykowane systemy do nanoszenia powłok w skali przemysłowej na produkty foliowe to Beneq WCS 600 (roll-to-roll)  Beneq S2S (sheet-to-sheet)

Technologia PVD (z ang. Physical Vapour Deposition) 

PVD to technologia osadzania powłok na produkty foliowe w sposób fizyczny, gdzie połączenie powłoka podłoże ma charakter adhezyjny i zależy od czystości folii. Proces pozwala na wytworzenie warstw o interesujących właściwościach fizyko-chemicznych na gotowych produktach foliowych.

Urządzenia do pomiarów grubości powłok na foliach i samych folii

Reflektometr F 20UV

Reflektometr to urządzenie do szybkich, optycznych, bezkontaktowych pomiarów transparentnych powłok wytworzonych na foliach. Umożliwia określenie grubości powłoki oraz % odbitego i transmitowanego światła przez powłokę.

Elipsometry firmy Semilab

To także urządzenia do optycznych, bezkontaktowych pomiarów grubości, ale oprócz nich pozwalają zbadać współczynnik załamania i współczynnik absorpcji transparentnych powłok wytworzonych na foliach. Urządzenie może być zamontowane na linii produkcyjnej. Do takich aplikacji najbardziej odpowiedni będzie elipsometr SE 2000.

Profilometr optyczny Leica DCM8

Urządzenie umożliwiające optyczne, bezkontaktowe pomiary chropowatości, grubości powłok na foliach wraz z wizualizacją 3D powierzchni powłok oraz samych folii.

Urządzenia do badań właściwości mechanicznych powłok na foliach

Nanotwardościomierz UNHT³ firmy Anton Paar

Nanotwardościomierz służy do badania właściwości mechanicznych folii i powłok naniesionych na folie, tj. twardości, modułu sprężystości, pracy plastycznej, sprężystej, całkowitej, pełzania, modułu magazynowania i strat. System pozwala na badania nawet bardzo cienkich powłok o grubościach w skali nanometrycznej. Układ jest w pełni automatyczny i pozwala na szybkie badania oraz na ustawienie startu testu w zadanym dniu.

Tester zarysowań NST³ firmy Anton Paar

Tester zarysowań służy do badania odporności na zarysowania i adhezji powłok na foliach. System uwzględnia profil i pochył powierzchni, co umożliwia badania zmian odkształcenia sprężystego powłoki na folii w czasie (np. dla powłok ang. self healing).

Nanotribometr (NTR³)

Nanotribometr jest bardzo precyzyjnym urządzeniem służącym do przeprowadzania testów tribologicznych (zużyciowych) na foliach i cienkich powłokach naniesionych na folie. Urządzenie rejestruje zmiany współczynnika tarcia w czasie/ w ilościach cykli/ przy zmiennym obciążeniu.

Potrzebujesz informacji?

Zostaw swój kontakt, odezwiemy się

Technolutions sp. z o. o.

Otolice 38

99-400 Łowicz

tel.: +48 606 440 718

e-mail: kontakt@technolutions.pl


Youtube


Linkedin

Technolutions 2022 © wszelkie prawa zastrzeżone