Elipsometryczna porowatość

ZOBACZ WIĘCEJ

EPA (ang. Ellipsometric Porosimeter Atmospheric pressure) jest zaprojektowany aby pozwolić na szybką charakteryzacje warstw pod ciśnieniem i temperatuą otoczenia. Aby pomiar mezoporów był prosty, tani, oraz nietoksyczny przedstawione zostały pomiary EP stosujące pulsacyjny przepływ powietrza z kontrolowanym ciśnieniem czątkowym wody. System pozwala na szybkie rozważanie ciśnienia cząstkowego w kazdym punkcie izotermy (kompletny cykl adsorpcji- desorpcji może być uzyskany w cięgu 30 minut)
Konfiguracja EPA jest wykonana z elipsometru spektroskopowego na którym zamontowany jest czujnik kontroli środowiska. W laboratoriach analizy wolumetryczne gazu są zwykle czasochłonne, głównie z powodu długiego czasu wyrównywania ciśnienia w komorze analizatora. W konfiguracji tego eksperymentu, system wyrównywania ciśnienia został zastapiony przez ciągły strumień powietrza zawierający ustalone cisnienie cząstkowe adsorbatu w bezpośrednim kontakcie z analizowanym mezoporowym filmem.
EPA daje dostęp do:

  • Rozkładu wielkości porów od 1.5nm to 60 nm średnicy
  • Średniego rozmiaru porów
  • Porowatości
  • Całkowitej powierzchni
  • Grubości – współczynnika załamania światła – współczynnika pochłaniania
  • modułu Young’a