Doxa Microfluidics

ZOBACZ WIĘCEJ

W ciągu ostatnich 15 lat firma Doxa Microfluids® rozwinęła wyjątkową wiedzę i doświadczenie ukierunkowane od skali laboratoryjnej do przemysłowej, w zakresie podstaw teoretycznych i zastosowań technik mikroprzepływowych, głównie współosiowego rozpylania i elektroprzędzenia, które stanowią rdzeń Doxa Microfluids® i są ukierunkowane zarówno na badania podstawowe, jak i na produkty komercyjne.

Zastosowanie techniki Doxa® Coaxial Electrospinning & Electrospraying mogą prowadzić do tworzenia funkcjonalnych nanocząstek i nanowłókien, które są kluczowe dla wielu zastosowań przemysłowych i badawczych, w takich dziedzinach, jak: technologia żywności, farmacja, nanokompozyty, kataliza, czy nanoczujniki.