Aparatura do zastosowań biomedycznych

FIBEROLLER MACHINE

Urządzenie to stanowi rozwiązanie problemu związanego z produkcją pilotażową materiałów wytwarzanych przez elektroprzędzenie. FibeRoller Machine jest wysokowydajną elektroprzędzarką przemysłową, w której, dzięki zastosowaniu technologii Doxa® Multiplexed Nozzle, można uzyskać pożądany poziomu produkcji przy użyciu kolektora ciągłego.