W Darłówku Wschodnim w dniach 06.06 – 10.06.2016 roku odbyła się konferencja pod patronatem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.
Tematyka konferencji obejmuje:
 • Materiały i technologie elektroniczne
 • Elementy elektroniczne
 • Układy analogowe
 • Układy cyfrowe
 • Energoelektronika
 • Optoelektronika
 • Szumy, zakłócenia, ograniczenia cieplne i niezawodność
 • Zastosowania układów elektronicznych
 • Systemy elektroniczne w mechatronice
 • Zagadnienia ogólne
  Podczas konferencji uczestnicy mogli zapoznać sie miedzy innymi z reflektometrem F20-UV firmy Filmetrics, prezentowanym przez naszą firmę. Urządzenie to możemy zaprezentować u Państwa w laboratorium, w tym celu prosimy o kontakt. kke1 kke2 galeria_37_1473712561_0 Materiały prezentowane na XV KKE zostały rekomendowane do druku w następujących czasopismach:
 • „Elektronika”
 • „Przegląd Elektrotechniczny”
 • „Metrology and Measurement System”
 • „Bulletin of the Polish Academy of Scinces”
 • „Archives of Electrical Engineering”
 • „Optoelectronics Review”
 • „International Journal of Electronics and Telecommunications”