Centrum B+R

Usługi laboratoryjne i pomiarowe

sprzęt laboratoryjny
Obrazowanie
 • Badania metalograficzne:
  – Zaawansowana analiza strukturalna stali i innych materiałów metalowych
  – Pomiar rozmiaru ziaren przy zastosowaniu zautomatyzowanych metod stereologicznych, takich jak planimetria Jeffriesa, metoda 3 okręgów Abramsa, algorytmów dwuwymiarowych (analiza spełnia wymogi norm ASTM E112, DIN/EN/ISO 643, GOST 5639 oraz JIS G0551),
  – Zawansowana analiza wielu faz oraz mikrostruktury poprzez precyzyjne pomiary zajmowanej powierzchni dla metali, minerałów i innych materiałów. Wykorzystanie technologii high bit-depht, która w odróżnieniu od standardowej rozdzielczości na poziomie 256 poziomów intensywności, oferuje 250 razy większą dokładność wykrywania badanych faz.
  – Badania obiektów 2D z możliwością analizy cząstek, proszków, włókien, porowatości na podstawie ich morfologii, oraz właściwości fizycznych, takich jak kolor, czy odbijanie światła,
  – Możliwość klasyfikacji cząstek, tworzenie statystyk, stosowanie operatorów logicznych, tworzenie szablonów analizy. Badania te znajdują szerokie zastosowanie w kontroli jakości,
  – Analiza żeliw sferoidalnych, badanie umożliwiające pomiar kształtu, rozmiaru i rozmieszczenia grafitu w żeliwie – wyniki analizy spełniają standardy norm ASTM A247, ISO 945-2 i JIS G 5502,
  – Możliwość zbadania udziału ferrytu, perlitu i grafitu dzięki unikatowym algorytmom detekcji i zaawansowanym metodom kontrastowania,
  – Analiza stali obrabianych cieplnie – możliwość badania powierzchni ubytku węgla w stali obrabianej termicznie, głębokość ubytku, który wpływa na właściwości mechaniczne stali – badanie spełnia wymagania norm ASTM 1077, DIN 50192, ISO/DIN/EN 3887 i JIS G0558.
 • Obserwacja próbek o wysokości do 340 mm pod kątem do 60 stopni w stereomikroskopii,
 • Obrazowanie w świetle koaksjalnym oraz transmisyjnym,
 • Obrazowanie próbek aluminiowych z użyciem wielu technik kontrastowania,
 • Wykonywanie badań porównawczych przy użyciu mikroskopii FSC; możliwość porównywania dwóch próbek w czasie rzeczywistym na mikroskopie o dwóch torach optycznych,
 • Badanie chropowatości powierzchni:
  – Wizualizacja powierzchni próbek z dokładnością do dwóch nanometrów, tworzenie precyzyjnej mapy powierzchni w połączniu z dużym polem widzenia i rozdzielczością kamery. Analiza umożliwia pomiar chropowatości, profilu powierzchni, oraz kontrolę jakości powierzchni.
Badania mechaniczne
 • Badania właściwości wytrzymałościowych:
  – Statyczna próba rozciągania, wyznaczanie RH, Re, Rm, dla stali i metali nieżelaznych – zgodnie z PN-EN ISO 6892-1, PN-EN ISO 6892-2 i PN-EN ISO 6892-3,
  – Próba rozciągania tworzyw sztucznych zgodnie z normami ISO 527-1/ISO 527-2 i ASTM D 638
  – Badanie udarności zgodnie z normą PN-EN ISO 179-1:2010,
 • Badanie twardości:
  – Wyznaczanie twardości metodą Vickersa, Rockwella i Brinella,
  – Wyznaczanie twardości instrumentalnej,
 • Scratch test.
Nanoszenie powłok
 • Nanoszenie powłok następującymi metodami:
  – PVD (ang. Physical Vapour Deposition)
  – ALD (ang. Atomic Layer Deposition)

Potrzebujesz informacji?

Zostaw swój kontakt, odezwiemy się

Technolutions sp. z o. o.

Otolice 38

99-400 Łowicz

 

 

tel.: +48 606 440 718

e-mail: kontakt@technolutions.pl

Technolutions 2022 © wszelkie prawa zastrzeżone