Preparatyka metalograficzna

01

Nieregularny kształt analizowanych próbek, lub ich niewielki rozmiar bardzo często wymagają inkludowania próbek w żywicy. Dostarczane przez nas praski metalograficzne do inkludowania na gorąco, umożliwiają przygotowywanie próbek o klasycznych średnicach od 25,4 do 50mm, a ich budowa i oprogramowanie umożliwiają na ustawianie własnych programów aż do temperatury 200°C