Folie

Technolutions oferuje szereg urządzeń zarówno badawczych, jak i technologicznych dla producentów folii. Nasze rozwiązania pozwalają na badania podstawowe materiałów wyjściowych, bądź gotowych elementów, zapewniając Państwu pełną kontrolę nad efektem końcowym produktu i jego jakością. Urządzenia technologiczne służące do modyfikacji powierzchni czy nanoszenia powłok zadaniowych (barierowych, filtrujących, metalizujących, koloryzujących i innych) mogą zupełnie zmienić wygląd lub właściwości Państwa folii.

Badanie grafenu techniką elipsometrii obrazującej

Grafen oraz tlenkowe warstwy grafenowe są zlokalizowane i charakteryzowane różnych podłożach, za pomocą spektroskopowej elipsometrii obrazującej nanofilm_ep4se. Grubość i funkcje dyspersji współczynnika załamania n oraz ekstynkcji k uzyskiwane są dla kilku μm szerokich warstw. Wyniki obrazowania elipsometrycznego zgadzają się z wynikami uzyskanymi za pomocą kombinacji AFM oraz mikroskopii konfokalnej w obrębie błędów. W przeciwieństwie do tych ostatnich sposobów, czas pomiaru jest o wiele krótszy w przypadku elipsometrii obrazującej.

Urządzenia plazmowe

Firma Oxford Instruments jest liderem na rynku globalnym w dziedzinie dostarczania rozwiązań z zakresu nowoczesnych technologii związanych bezpośrednio zarówno z sektorem Research and Development, jak i przemysłem. Oxford Plasma Technology stanowi nieodłączną część firmy matki – jest odpowiedzialna za instrumenty potocznie nazywane „plazmowymi”.

Usprawnienie technologii oczyszczania wody

Jako wiodący dostawca wyposażenia technologicznego dla produkcji HBLED, Oxford Instruments od lat jest znaczącą częścią tej gałęzi przemysłu. Jednym z popularnych zastosować diod UV jest chociażby ich wykorzystywanie w produkcji systemów oczyszczania wody, pracujących zwłaszcza w miejscach odległych, o utrudnionej dostępności do wody pitnej.

Ochrona srebra

Matowienie jest od dawna wyzwaniem branży srebra. Zmatowienia jest spowodowane głównie przez obecną w powietrzu siarkę, która reaguje z powierzchnią srebra i wydziela czarny siarczek srebra (Ag2S). nSILVER to unikalny proces powlekania opracowany i opatentowany przez Beneq, jest podstawowym rozwiązaniem dla ochrony srebra przed matowieniem. Dla nSILVER, Beneq dostarcza teraz gotowe rozwiązania dla produkcji na skalę przemysłową, np. TFS 500 nSILVER Coating System.

Pasywacja ogniw słonecznych

Ze względu na ciągłą potrzebę zmniejszenia kosztów produkcji oraz zwiększenie wydajności, pasywacja powierzchni krystalicznego krzemu (c-Si) dla ogniw słonecznych staje się niezbędna. Zwiększenie wydajność dzięki wysokiej jakości pasywacji powierzchni jest powszechnym standardem w przemyśle.

Poprawa efektywności ogniw słonecznych

Jedna z najbardziej obiecujących obecnie struktur jest CIGS wykonane z mieszaniny półprzewodników takich jak miedz, ind, gal, selen. Ta cienka warstwa jest technologią cenowo konkurencyjną. Osadzania warstw atomowych (ALD) może być stosowane do poprawy efektywności ogniw słonecznych CIGS o więcej niż 1 punkt procentowy. Osiąga się to przez osadzenie gęstej warstwy Zn(O,S). Korzystanie z ALD eliminuje etap osadzania cieczowego, chemicznego osadzania z kąpieli (CBD) z procesu, co z kolei upraszcza produkcję i znacząco obniża koszty.

Powłoki dla mikro i nanocząstek

Osadzanie warstw atomowych (ALD) jest nie tylko jedynie narzędziem badawczym do powlekania podłoży porowatych, ale i dla cząstek staje się opłacalne, w przypadku przemysłowej produkcji narzędzi dla szeregu konkretnych produktów.

ALD technologią dla baterii

Osadzania warstw atomowych (ALD), odchodzi od bycia narzędziem badawczym w rozwoju akumulatorów, staje się obecnie narzędziem do narzędziem produkcji przemysłowej dla wielu wybranych produktów. Beneq ALD ma przyjemność być pionierem tego rozwoju.

Nowy proces trawienia SiC

Jako wiodący dostawca rozwiązań z branży nanotechnologii o szerokim zakresie zastosowań, Oxford Instruments poinformował o opracowaniu i uruchomieniu nowego procesu trawienia SiC przy użyciu plazmy. Proces został w całości rozwinięty i dokładnie opracowany przez specjalistów aplikacyjnych firmy używających do tego celu wysokiej klasy systemu PlasmaPro100 Polaris.

Atomic Layer Etching

ALE (z ang. Atomic Layer Etching) jest techniką usuwania cienkich warstw materiału, za pomocą kolejnych, samokontrolujących się reakcji. Ze względu na zapotrzebowanie na tego typu metodę, chociażby przez przemysł półprzewodnikowy, naukowcy przez ponad 25 lat pracowali nad jej ostatecznym dopracowaniem.

Badanie warstw natryskiwanych cieplnie

Powłoki natryskiwane cieplnie są z powodzeniem stosowane od wielu lat do zmniejszania zużycia, korozji i ochrony termicznej w różnych dziedzinach przemysłu. Powłoki te są rutynowo spotykane w turbinach elektrowni, silnikach lotniczych, przemyśle papierniczym oraz w wielu innych gałęziach przemysłu, w których występuje nadmierne zużycie elementów lub uszkodzenia w wysokiej temperaturze. Najczęstsze metody osadzania tego typu powłok to napylanie plazmowe (woda lub gaz stabilizowany), HVOF, etc.

Badania mechaniczne materiałów kostnych

Analiza właściwości mechanicznych w nanoskali (Nanotwardościomierz), stosowana w przypadku kości i innych tkanek biologicznych, zmineralizowanych umożliwia nowe podejście do tematu i zrozumienie mechanizmów, które stoją za demineralizacją. Mikro i makroskopowe analizy mogą nie być wystarczająco czułe, aby zidentyfikować różnice między dwoma podobnymi próbkami. Dlatego też, badania w nanoskali są kluczowe dla charakteryzacji tych złożonych materiałów. Ponadto, metody w nanoskali są użyteczne, gdy objętość dostępnego materiału jest zbyt mała do analiz na większą skalę, na przykład w inżynierii tkankowej.

Zastosowanie badań mechanicznych w biologii i medycynie

Anton Paar od wielu lat aktywnie działa w dziedzinie mikromechanicznych badań materiałów biologicznych i biomateriałów. Po zdobyciu dużego doświadczenia w testach materiałów biologicznych suchych twardych jak zębiny lub kości w warunkach zarówno suchych jak i płynnych, następnym krokiem były badania w dziedzinie tkanek miękkich. Rosnące potrzeby przeprowadzania testów związanych z biologią oraz środowiskiem medycznym do charakteryzacji miękkich materiałów biologicznych i biokompatybilnych zapoczątkowały rozwój techniki służącej takim testom.